Obchod  |  Přečteno 10178 x
20. 7. 2021
SWOT analýza podniku prakticky a jednoduše

SWOT analýza je velmi oblíbeným nástrojem všech manažerů a podnikatelů. Pomáhá totiž zasadit firmu do širšího kontextu a zhodnotit její situaci. Jak SWOT analýzu sestavit a jak ji matematicky vyhodnotit? Vše, včetně konkrétních příkladů, se dozvíte v článku.

Analýza, práce s grafy


Co je to SWOT analýza?


SWOT analýza firmy je jednou z analýz, které jsou základem pro sestavení strategie podniku. Hodnotí současný stav organizace a jejího okolí. Využít ji můžete nejen na zhodnocení firmy jako celku, ale také na zhodnocení jednotlivých produktů, oddělení nebo třeba zaměstnanců. Zkratka SWOT vznikla ze čtyř slov:

 

 • Strengths (silné stránky)
 • Weaknesses (slabé stránky)
 • Opportunities (příležitosti)
 • Threats (hrozby)

 

První dva pojmy se týkají vnitřního prostředí podniku (hledáte, jaké jsou silné a slabé stránky organizace) a zbylé dva se zabývají externím prostředím (jaké příležitosti a hrozby vám přináší okolí).

SWOT analýza: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats


1. Silné stránky podniku


 
Silné stránky jsou takové, které vám pomáhají zvyšovat zisky, získávat zákazníky nebo jiným způsobem plnit cíle. Nemělo by se však jednat o něco, co je standardem, nýbrž o něco, v čem vaše firma skutečně vyniká. Co je vaše silná stránka oproti konkurenci můžete zjistit pomocí benchmarkingu.
 
Silnou stránkou ve SWOT analýze může být například:
 

 • unikátní produkt
 • nízké náklady
 • patentovaná technologie
 • dobrý vztah se zákazníky
 • vzdělání zaměstnanců
 • rychlost výroby

 

2. Slabé stránky podniku


Slabé stránky naopak snižují hodnotu organizace. Proto byste se je měli snažit minimalizovat.
 
Příkladem slabé stránky ve SWOT analýze je:
 

 • pomalá výroba
 • nízká kvalita výrobků
 • poškozená pověst kvůli negativním recenzím

 

3. Příležitosti


Příležitostmi se rozumí potenciální šance, které vám můžou pomoci s rozvojem podniku. Jedná se o příležitosti z vnějšího okolí firmy. Při jejich analyzování můžete využít metodu PESTLE, která říká, že byste měli zhodnotit:
 

 • politické vlivy
 • ekonomické vlivy
 • sociální (společenské) vlivy
 • technologické vlivy
 • legislativní vlivy
 • environmentální (ekologické) vlivy

 

Příležitostmi ve SWOT analýze můžou být například:
 

 • granty a dotace
 • nové technologie
 • státní podpora podnikatelů
 • demografický vývoj obyvatel
 • noví dodavatelé na trhu

 

4. Hrozby

 
Hrozby, stejně jako příležitosti, pochází z okolí firmy. Organizace je nemůže přímo ovlivnit, je proto důležité, aby je co nejpřesněji identifikovala a popsala. Jedině tak dokáže vymyslet efektivní řešení, jak jim předejít.
 
Příkladem hrozeb ve SWOT analýze jsou:
 

 • změna legislativy
 • environmentální restrikce
 • nestabilní vláda
 • nezaměstnanost
 • ekonomická krize

 

Jak sestavit SWOT?


Pokud přemýšlíte, jak udělat SWOT analýzu, můžete zůstat v klidu: Je to poměrně jednoduché. Metoda spočívá ve vytvoření SWOT matice, která má 4 kvadranty.

 

SWOT analýza

 

Jakmile si načrtnete SWOT tabulku, zaneste do ní všechny relevantní silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby. V první fázi si udělejte brainstorming (klidně i s dalšími členy týmu) a sepište vše, co vás napadne. V druhé fázi si nápady utřiďte a do tabulky zaznamenejte jen ty myšlenky, které jsou pro firmu důležité.
 
U každé části byste měli mít alespoň pět položek. Kvadranty by pak měly být rovnoměrné: v každém z nich by měl být přibližně stejný počet položek. Jedině tak bude SWOT analýza objektivní a relevantní.
 
Soustřeďte se také na to, abyste do matice zapisovali měřitelná fakta, nikoli pouhé názory.
 


Vyhodnocení SWOT analýzy

 
Na základě analýzy byste měli přijít s konkrétními strategiemi, jak maximalizovat silné stránky, využít příležitosti, redukovat slabé stránky a eliminovat hrozby.
 
Vyhodnocení SWOT analýzy ale může být i komplexnější. Porovnejte jednotlivé části SWOT matice navzájem:


 

 • Silné stránky a příležitosti: Jak pomocí silných stránek využít příležitosti?
 • Silné stránky a hrozby: Jak pomocí silných stránek eliminovat hrozby?
 • Slabé stránky a příležitosti: Jak využít příležitosti k redukci slabých stránek?
 • Slabé stránky a hrozby: Jak zařídit, aby hrozby nevyužívaly naše slabé stránky a neohrožovaly organizaci?

 
SWOT analýzu můžete vyhodnotit i matematicky.


Matematické vyhodnocení SWOT analýzy podniku

 
Každou položku ve SWOT matici ohodnoťte na stupnici od 1 do 5 podle následujícího schématu:

SWOT: matematické vyhodnocení

U silných stránek a příležitostí platí, že čím víc bodů, tím silnější je daná silná stránka a tím slibnější je daná příležitost. U slabých stránek a hrozeb je tomu naopak: Čím víc bodů, tím slabší zmíněná oblast je a měli bychom se jí věnovat.
 
Důležitost položky s jejím hodnocením poté vynásobte. Vyjde vám celkové číslo, které říká, jak moc byste se dané položce měli věnovat. Přehledně si to ukážeme na následujícím příkladu.


Matematické vyhodnocení SWOT: Příklad z praxe


Dejme tomu, že hodnotíme situaci cukrárny. Jednou z jejích slabých stránek je, že jsou její zákusky velmi kalorické – podle benchmarkingu dokonce dvakrát kaloričtější než v jiných cukrárnách. Proto se jedná o velmi slabou stránku a dáme jí hodnocení 5. Většina zákazníků ale kalorickou hodnotu zákusků vůbec neřeší a opravdu jen málokdy se na ni někdo zeptá. Důležitost této slabé stránky je tedy 2.
 
Další slabou stránkou je špatná lokalita cukrárny. Stojí totiž v boční uličce, která vede z náměstí, kde stojí další cukrárna. Jedná se o středně slabou stránku, proto jí dáme 3 body. Důležitost je ale poměrně veliká – návštěvníkům města se nechce chodit daleko a to, kde cukrárna stojí, pro ně hraje velkou roli. Důležitosti přidělíme 4 body.

SWOT: matematické vyhodnocení


Když spolu hodnocení a důležitost vynásobíme, získáme konečné číslo, které nám říká, jaký význam pro nás tato stránka má. V případě naší imaginární cukrárny má „lokalita“ více bodů než „kalorická hodnota“. Je to pro nás tedy slabší stránka a měli bychom se zaměřit především na ni.


Hlavní výhody SWOT analýzy


Proč se do SWOT analýzy vůbec pouštět? Má tři hlavní výhody:

 

 

 1. Je poměrně jednoduchá. Nepotřebujete k ní nic dalšího než papír, tužku a údaje o firmě.
 2. Můžete ji využít jak v začátcích podnikání, tak v jeho pozdějších fázích. Pokud ji budete provádět pravidelně, uvidíte, jak se vaše situace postupně mění, a dokážete zhodnotit svůj úspěch.
 3. Je univerzální. Můžete její pomocí hodnotit celou firmu, ale také jednotlivé produkty nebo pracovníky.

 


Posuňte své podnikání o krok dál


Zkonzultujte své podnikání s experty z myTimi. Pomůžeme vám se sestavením strategie podniku, určením správných cílů nebo třeba průzkumem trhu. Stačí nás nezávazně kontaktovat. Probereme s vámi detaily a navrhneme nejefektivnější řešení právě pro vaši situaci. Podívejte se, s čím vám můžeme v oblasti byznysu pomoci.
 

Zlepšete svoji akvizici
ještě dnes

Jak si přejete využít svých
300 Kč zdarma?

Napište nám a my se
vám obratem ozveme.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
4.9 hodnocení
4.9 hodnocení
Exkluzivní tipy jen pro vás
Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte přístup k exkluzivním tipům a novinkám, které na blogu nenajdete.
 • Každou neděli vám pošleme tip z oblasti marketingu, podnikání nebo osobního rozvoje.
 • Každý druhý čtvrtek vás upozorníme na nejzajímavější články na blogu.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Byl jste úspěšně přihlášen k odběru
Gratulujeme, nyní odebíráte novinky z myTimi.
icon

Mohlo by vás zajímat

Všechny články >
Timi photo
Jan Skovajsa
CEO
zakladatel, CEO a zároveň jeden z investorů myTimi

Napište mi, s čím potřebujete pomoci, a pojďme se sejít

Zpráva
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
4.9 hodnocení

Těšte se na výhody

fajfka
Jste nespokojení? Neplatíte
fajfka
myTimi už využívá více než 9 679 zákazníků
fajfka
Platíte za výsledky a vždy dopředu víte kolik
fajfka
Na projekty nahlížíme z perspektivy majitele firmy