Jak získat přechodný pobyt?

 

Chcete si zařídit přechodný pobyt na území České republiky?  Věříme, že Česko nabízí mnohé pracovní příležitosti.  Žít v zemi hradů a zámků můžeme jen doporučit. Byrokracie vás ale nejspíše  nepotěší. Kdo může požádat o přechodný pobyt v ČR a co všechno musíte splnit?

 

Kdo může zažádat o přechodný pobyt

Takové privilegium mají občané států Evropské unie a cizinci, kteří sice nejsou z těchto států, ale mají rodinné příslušníky, kteří jsou občany EU. Přechodný pobyt je typický tím, že délka jeho trvání je více než 3 měsíce a nebude udělen osobám, které v minulosti ohrozili bezpečnost státu, nebo jinak narušili veřejný pořádek. 

 

Akutní problém ČR? Byrokracie!

Byrokracie v ČR je trnem v oku pracujícím občanům i cizincům, ale také podnikatelům. Rozhodli jste se, že chcete v Česku žít, studovat, nebo pracovat? Potvrzení o přechodném pobytu není povinností, může vám ale pomoci v situacích běžného života. Například v okamžiku, kdy chcete uzavřít smlouvu s mobilními operátory nebo zažádat o půjču či úvěr v bance. Musíte se ale připravit na mnohé. Co vše musíte doložit a co od státních institucí očekávat? 

 

Nějak začít musíte

Učiňte první krok. Formulář žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU stáhnete na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Vyplňte veškeré řádky, a pokud si něčím nebudete jistí, kontaktujte Odbor azylové a migrační politiky na telefonním čísle  974 832 421 nebo 974 832 418. Pokud si ale myslíte, že se dovoláte na linku hned na první dobrou, pravděpodobnost je malá. A pokud se vám to přece jen povede (šťastlivče!), očekávejte na druhé straně telefonního sluchátka nejspíše nepříliš empatického člověka. 

 

Připravte si šanon dokumentů

Po vyplění žádosti budete muset předložit následující dokumenty:

  • Jedna průkazová fotografie 
  • Kopie občanského průkazu
  • Doklad o ubytování/ výpis z katastru nemovitostí/ platný originál nebo ověřená kopie nájemní smlouvy (úředníci mají jen starost o to, zda máte kde bydlet)
  • Doklad o účelu pobytu – úředníky zajímá, zda tu budete pracovat (pracovní smlouva), nebo studovat (potvrzení ze školy)
  • Doklad o zdravotním pojištění v ČR – ano, úředníci o nás mají upřímnou starost...  

 

Kde si od vás převezmou žádost? 

V zásadě máte tři možnosti. Žádost můžete podat osobně, zaslat poštou, nebo prostřednictvím plné moci. K tomu se musíte dostavit či zaslat žádost na jedno ze dvou působišť Odboru azylové a migrační politiky. Jaké působiště budete kontaktovat se odvíjí od vašeho bydliště v Praze.

  1. Pokud bydlíte na Praze-Východ, v Praze 1,3, 6, 7, 8 a 9 musíte navštívit v Praze 6 ulici Žukovského 888/2. 
  2. Pokud bydlíte na Praze-Západ, v Praze 2,4, 5, 10 musíte navštívit v Praze 9 ulici Cigánkovu 1861/2.

 

Co je nejlepší varianta?

Ideální je zaslat žádost poštou. To ale jen v případě, že jste si 100 % jisti, že dodáte MVČR vše, co bylo výše zmíněno. Jestliže některý z potřebných dokumentů nedoložíte, úředníci z  Odboru azylové a migrační politiky vás budou kontaktovat. Počítejte následně ale s tím, že nejenže přijdete o volný čas, který můžete trávit například s rodinou, ale celý proces se může výrazně prodloužit.

 

Čekejte odpověď

V případě, že jste dodali veškeré náležitosti, bude vás pracovník cizinecké policie kontaktovat do 30 dní s termínem vyzvednutí potvrzení o pobytu. I když by vám Timi rád ušetřil čas a se zaměstnancem úradu vypil jednu kávu, potvzení je úřední dokument, jehož posvátnost opravňuje pouze vás (a nikoho jiného) k jeho vyzvednutí. 

Objednejte se na konkrétní termín na telefonním čísle 974 820 680. Úředníkovi musíte sdělit datum narození a číslo OP.

 

Nikdo se neozývá

Jestliže do 30ti dnů nedostanete odpověď, zavolejte na informační linku. Žádejte vaše osobní číslo, pod kterým jste evidovaní. Po jeho obdržení na této stránce hledejte vaše osobní číslo a pokud ho najdete, můžete se radovat. Pobyt vám byl udělen.
Následně vás čeká stejný postup jako v předchozím případě. Objednejte se na konkrétní termín a úředníkovi sdělte potřebné informace.

 

Rande na úřadě

V domluveném termínu se dostavte na cizineckou policii, vyzvědněte si pořadové číslo a v automatu zadejte, zda jste se objednali online či telefonicky. Následně naleznete v evidenci své jméno i konkrétní čas sjednané schůzky. I v tomto případě se rozlučte s kávou, kterou jsme měli domluvenou s přáteli, protože si počkáte klidně i hodinu a půl. Jestliže patříte mezi šťastlivce, můžete být u přepážky i za 20 minut.

 

Veškeré změny musíte nahlásit

Povolení o přechodném pobytě je úřední dokument a veškeré změny (změnu adresy, jména,  údajů)  musíte do 15 dní nahlásit cizinecké policii. Nedej bože, aby se vám tento svatý dokument poškodil. Pak musíte kontaktovat cizineckou policii dokonce do 3 dnů, jinak vám hrozí pokuta 3 000 korun. A už vůbec na něj nesmíte psát (ani mobilní číslo hezké slečny, kterou jste potkali v kavárně).


Jestliže jste ze Slovenska, buďte ostražití především v okamžiku, kdy vám má skončit platnost OP. Zažádejte o nový OP ještě před skončením platnosti. Je skoro zbytečné hlásit změny cizinecké policii do 15 dní, když něčemu takovému můžete předejít.

 

Zdá se to jako otrava?

Velkou část úkolů za vás může splnit osobní asistent Timi. Víme, že se jedná o náročný proces a budeme se těšit z toho, když místo obíhání úřadů a vyplňování dokumentů raději strávíte čas s rodinou a blízkými, nebo činnostmi, které vás baví. Timi vám může pomoci například také:

Timi vám navíc daruje 300 Kč na první úkoly ZDARMA

 

Abyste mohli používat myTimi naplno, prosím, potvrďte souhlas s našimi pravidly soukromí. Více informací: zdeSouhlasím