Pravidla zpracování osobních údajů v myTimi s.r.o.

myTimi s.r.o. bere od samého spuštění projektu zpracování osobních údajů mimořádně vážně.

  1. Informace o myTimi s.r.o.

1.1 Tato pravidla zpracování osobních údajů přijala společnost myTimi s.r.o., IČ: 058 99 320, se sídlem Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 272 499 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen “myTimi”)

1.2 Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů všech uživatelů webových stránek www.mytimi.cz (dále jen “uživatelé”).

1.3 myTimi plní při zpracování osobních údajů roli správce i zpracovatele. myTimi je správcem v případě osobních údajů, které vyplníte při vytvoření a správě profilu nebo které předáte myTimi v průběhu komunikace. myTimi pak působí jako zpracovatel, který tyto údaje sbírá a dále zpracovává.

1.4 Pověřencem pro ochranu osobních údajů je v myTimi Jan Skovajsa. Kontaktovat ho můžete e-mailem (honza@mytimi.cz) nebo telefonem (+420 723 723 392).

  1. Jaké údaje zpracováváme?

2.1 myTimi zpracovává údaje, které uvedete při vytvoření a používání svého profilu a při komunikaci s námi skrze e-mail, telefon a Facebook Messenger.

2.2 Dále myTimi zpracovává údaje ze sociálních sítí. Pokud se přihlásíte přes účet na Facebooku nebo Google, umožníte myTimi přístup ke svému veřejnému profilu a e-mailové adrese. Součástí vašeho veřejného profilu může být jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace. Konkrétní informace, které jsou dostupné, záleží na vašem nastavení v těchto účtech.

2.3 myTimi zpracovává také údaje získané na základě používání webových stránek a prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování webových stránek využívá myTimi informace o vámi prohlížených stránkách a podstránkách myTimi a o aktivitě na webových stránkách, jako je například vyplnění údajů do soukromého profilu. Tyto údaje jsou získávány automatizovaně. Pokud máte ve svém zařízení povoleno zpracování cookies, jsou tyto údaj získávány i prostřednictvím těchto souborů. Více informací o všech cookies, které myTimi používá, naleznete níže.

  1. Jak osobní údaje používáme?

3.1 myTimi používá osobní údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny. Pokud myTimi vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, nemůže rozšiřovat účel, za kterým jsou tyto údaje poskytnuty. To však neplatí, pokud s dalším zpracováním nebo předáním třetí straně (např. vámi vybranému dodavateli) udělíte souhlas.

3.2 myTimi používá osobní údaje pro vytvoření a správu uživatelského profilu. Zpracování údajů v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek a zahrnuje všechny osobní údaje, které při používání profilu uvedete. V souvislosti se správou profilu můžete take obdržet e-mailové sdělení. Toto sdělení není obchodním sdělením.

3.3 myTimi používá osobní údaje pro vhodnější návrh možných budoucích úkolů pro myTimi.

3.4 myTimi používá osobní údaje pro zasílání nabídek a jiných novinek firmy myTimi. Zpracování obsahuje vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit při registraci nebo jinde na webových stránkách.

3.5 myTimi používá osobní údaje pro push notifikace. V případě, že máte tuto funkci aktivní, může myTimi zasílat push notifikace, a to přímo v rozhraní webových stránek.

3.6 myTimi používá osobní údaje pro cílení reklamy a vylepšování nabídky myTimi. Pro lepší cílení reklamy a optimalizaci webových stránek využívá myTimi informace o vaší aktivitě na webových stránkách. Tyto informace zahrnují i údaje získané pomocí cookies. Zpracování pro účely cílení reklamy je možné, pouze pokud s ním udělíte souhlas. Na základě všech sesbíraných dat získává myTimi statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek.

3.7 myTimi používá osobní údaje pro zveřejňování referencí na webových stránkách. Veškeré reference nebo hodnocení zveřejněné na webových stránkách jsou získávány na základě souhlasu a zahrnují jméno, příjmení a foto.

3.8 Další zpracování osobních údajů provádí myTimi pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je firma myTimi vázána.

  1. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

4.1 Obchodní sdělení: Uživatelé mohou kdykoliv zrušit odebírání jakýchkoliv obchodních sdělení, a to:

4.2 Cílení reklamy (cookies): Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz “cookies” v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání vybraných cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

4.3 Push notifikace: Push notifikace je možné zakázat v nastavení prohlížeče.

5. Kdo má přístup k vašim údajům?

5.1 Přístup k vašim údajům mají všechny osoby zaměstnané v myTimi. Všechny tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí prostřednictvím smlouvy NDA (non disclosure agreement). Pokud by došlo k porušení mlčenlivosti, hrozí provinilým osobám na základě této smlouvy vysoké pokuty.

5.2 myTimi může pro zpracování osobních údajů využívat „zpracovatele”. Zpracovatelé jsou subjekty, které myTimi pověří zpracováním osobních údajů. Zpracovatelé mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který myTimi určí, a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. myTimi jako zpracovatele využívá:

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1 myTimi zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů do zrušení jejich profilu.

6.2 Obchodní sdělení jsou zasílána ve všech případech pouze do chvíle, kdy odvoláte příslušný souhlas nebo se odhlásíte od jejich odběru.

6.3. Údaje pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání vašeho souhlasu, tj. i po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1 V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na myTimi a požadovat:

7.2 Pokud se domníváte, že myTimi zpracovává osobní údaje v rozporu s vaším právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete od myTimi požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu. Vždy je možné kontaktovat přímo CEO firmy myTimi prostřednictvím e-mailu honza@mytimi.cz. Kdykoliv také máte možnost obrátit se v případě porušení povinností myTimi se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.3 Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

8. Bezpečnost

8.1 myTimi dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). myTimi klade při zpracování velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovaných údajů.

8.2 Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany myTimi pravidelně testováno a ochrana neustále vylepšována.

9. Kontakt

9.1 S jakýmikoliv připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv můžete myTimi kontaktovat na e-mailovou adresu honza@mytimi.cz nebo na telefonní číslo +420 723 723 392

10. Účinnost

10.1 Tato pravidla jsou účinná od 1. 6. 2017.

myTimi s.r.o.

Cookies

Na stránkách www.startupjobs.cz (dále také jen „webové stránky“) používáme tzv. cookies. V těchto pravidlech používání cookies si můžete přečíst, jaké cookies používáme, proč je používáme a jak můžete jejich používání zakázat.

1. CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při vaší návštěvě webových stránek těmito stránkami nebo stránkami našich partnerů zasílány a ukládány do vašeho prohlížeče. Webové stránky si zapamatují, jaké úkony jste provedli, a když stránky navštívíte znovu, váš prohlížeč odešle cookies zpátky na tyto stránky. Tímto způsobem můžeme vaše zařízení rozpoznat a přizpůsobit webové stránky vašim preferencím. V dalších případech jsou cookies používány k přizpůsobení zobrazovaného obsahu webových stránek pro lepší uživatelský zážitek, v případě udělení souhlasu pak také pro cílení marketingových kampaní.

2. SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES

Na webových stránkách se při vaší návštěvě stránek zobrazí oznamovací lišta informující o tom, že stránky používají cookies. Přímo v liště si pak můžete zaškrtnutím políčka zvolit, pro jaké účely je možné do vašeho zařízení cookies ukládat. Kliknutím na tlačítko „přijímám“ pak svou volbu potvrdíte a my budeme používat pouze ty cookies, se kterými jste udělili souhlas. K uložení tzv. nezbytných cookies, které jsou nutné pro zajištění základní funkčnosti stránek, nebo tzv. preferenčních cookies, kterými se přizpůsobuje základní nastavení webových stránek, však váš souhlas nepotřebujeme. Tyto cookies jsou do vašeho zařízení ukládány automaticky.

Souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. Můžete tak učinit změnou vašeho nastavení cookies v zápatí webových stránek, případně v nastavení svého prohlížeče, kde můžete již uložené cookies také vymazat.

3. DRUHY COOKIES

4. PROČ COOKIES POUŽÍVÁME?

Díky cookies je používání webových stránek uživatelsky mnohem přívětivější. Zároveň nám cookies umožňují sledovat a vyhodnocovat způsob, jakým webové stránky používáte, a tím zlepšovat kvalitu a obsah stránek. Díky cookies lépe zacílíme naše reklamní kampaně, abychom vám nabídli skutečně to, co vás samotné zajímá.

Pro tyto účely používáme jak vlastní cookies, tak cookies třetích stran. Prostřednictvím webových stránek tak mohou být do vašeho zařízení ukládány cookies provozovatelů marketingových nástrojů, které používáme. Případně můžeme s těmito provozovateli sdílet informace, které byly pomocí cookies poskytnuty. Používání těchto nástrojů umožňuje neustále vylepšovat naše služby, lépe zohlednit vaše osobní preference a cílit reklamní kampaně tak, aby oslovily ty, které by naše služby mohly nejvíce zaujmout.

Cookies používané třetími stranami a způsob použití údajů získaných jejich prostřednictvím se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Tyto třetí strany mohou informace, které získaly prostřednictvím cookies, zkombinovat s dalšími informacemi, které jim poskytnete nebo které získaly v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Váš souhlas se týká následujících domén: www.startupjobs.cz, www.startupjobs.pl

Konkrétně používáme následující cookies:

Konkrétně používáme následující cookies:

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Váš souhlas se týká následujících domén: www.startupjobs.cz, www.startupjobs.pl

Váš současný stav: Pouze nutné cookies. 
Změnit souhlas

Prohlášení o cookies bylo naposledy akualizováno 05.07.2018 Cookiebot:

Necessary (8)

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
CookieConsent [x2] startupjobs.cz
startupjobs.pl
Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 rok HTTP Cookie
JSESSIONID linkedin.com Preserves users states across page requests. Session HTTP Cookie
PHPSESSID [x2] startupjobs.cz
startupjobs.pl
Preserves user session state across page requests. 29 dní HTTP Cookie
sid imedia.cz Preserves users states across page requests. 29 dní HTTP Cookie
ssupp.chatid [x2] startupjobs.cz
startupjobs.pl
Nevyřízené Session HTTP Cookie

Preferences (4)

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
CookieConsentBulkTicket cookiebot.com Enables cookie consent across multiple websites 1 rok HTTP Cookie
lang [x2] cdn.syndication.twimg.com
linkedin.com
Remembers the user's selected language version of a website Session HTTP Cookie
player vimeo.com Saves the user's preferences when playing embedded videos from Vimeo. 1 rok HTTP Cookie

Statistics (16)

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
@@History/@@scroll|# [x3] twitter.com
vimeo.com
youtube.com
Nevyřízené Persistent HTML Local Storage
_ga [x2] startupjobs.cz
startupjobs.pl
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 roky HTTP Cookie
_gat [x2] startupjobs.cz
startupjobs.pl
Used by Google Analytics to throttle request rate Session HTTP Cookie
_gid [x2] startupjobs.cz
startupjobs.pl
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Session HTTP Cookie
sj_f [x2] startupjobs.cz
startupjobs.pl
Nevyřízené 6 měsíců HTTP Cookie
sj_l [x2] startupjobs.cz
startupjobs.pl
Nevyřízené 2 dní HTTP Cookie
ssupp.vid [x2] startupjobs.cz
startupjobs.pl
Nevyřízené 179 dní HTTP Cookie
vuid vimeo.com Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read. 2 roky HTTP Cookie

Marketing (53)

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
_gac_UA-# startupjobs.cz Stores information about ad campaigns from Google Adwords to show targeted ads to the visitor. 3 měsíců HTTP Cookie
_omappvp [x2] startupjobs.cz
startupjobs.pl
Used by the lead generation platform OptinMonster to determine if the visitor is returning and has visited the website before. 11 roky HTTP Cookie
_omappvs [x2] startupjobs.cz
startupjobs.pl
Used by the lead generation platform OptinMonster to determine if the visitor is visiting the website for the first time. Session HTTP Cookie
ads/ga-audiences google.com Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
ads/user-lists/# google.com Nevyřízené Session Pixel Tracker
bcookie linkedin.com Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 2 roky HTTP Cookie
bscookie linkedin.com Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 2 roky HTTP Cookie
bz:# facebook.com Nevyřízené Persistent HTML Local Storage
c bidswitch.net Regulates synchronisation of user identification and exchange of user data between various ad services. 1 rok HTTP Cookie
CMDD casalemedia.com Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. Session HTTP Cookie
CMID casalemedia.com Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. 1 rok HTTP Cookie
CMPRO casalemedia.com Nevyřízené 3 měsíců HTTP Cookie
CMPS casalemedia.com Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. 3 měsíců HTTP Cookie
CMRUM3 casalemedia.com Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. 1 rok HTTP Cookie
CMSC casalemedia.com Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. Session HTTP Cookie
CMST casalemedia.com Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. Session HTTP Cookie
fr facebook.com Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 měsíců HTTP Cookie
GPS youtube.com Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. Session HTTP Cookie
i openx.net Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on websites that use the same ad network. 1 rok HTTP Cookie
IDE doubleclick.net Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 2 roky HTTP Cookie
KRTBCOOKIE_# pubmatic.com Registers a unique ID that identifies the user's device during return visits across websites that use the same ad network. The ID is used to allow targeted ads. 3 měsíců HTTP Cookie
leo_auth_token linkedin.com Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. Session HTTP Cookie
lidc linkedin.com Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. Session HTTP Cookie
ljt_reader lijit.com Collects data related to reader interests, context, demographics and other information on behalf of the Lijit platform with the purpose of finding interested users on websites with related content. 1 rok HTTP Cookie
NID google.com Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. 6 měsíců HTTP Cookie
PUBMDCID pubmatic.com Registers a unique ID that identifies the user's device during return visits across websites that use the same ad network. The ID is used to allow targeted ads. 3 měsíců HTTP Cookie
PugT pubmatic.com Nevyřízené 29 dní HTTP Cookie
retargeting imedia.cz Nevyřízené Session Pixel Tracker
RT linkedin.com Set by LinkedIn when a web page contains an embedded "Follow us" panel. Session HTTP Cookie
t_gid taboola.com Nevyřízené 1 rok HTTP Cookie
taboola_usg taboola.com Nevyřízené 1 rok HTTP Cookie
tap.php rubiconproject.com Nevyřízené Session Pixel Tracker
test_cookie doubleclick.net Used to check if the user's browser supports cookies. Session HTTP Cookie
tluid 3lift.com Nevyřízené 3 měsíců HTTP Cookie
tr facebook.com Nevyřízené Session Pixel Tracker
tuuid [x5] bidswitch.net
360yield.com
adtag.vidssp.com
ancoraplatform.com
visx.net
Registers whether or not the user has consented to the use of cookies. 1 rok HTTP Cookie
tuuid_last_update [x4] 360yield.com
adtag.vidssp.com
ancoraplatform.com
visx.net
Nevyřízené 3 měsíců HTTP Cookie
tuuid_lu bidswitch.net Nevyřízené 1 rok HTTP Cookie
um 360yield.com Nevyřízené 3 měsíců HTTP Cookie
umdd ancoraplatform.com Nevyřízené 2 roky HTTP Cookie
umeh 360yield.com Nevyřízené 3 měsíců HTTP Cookie
visit linkedin.com Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 2 roky HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 dní HTTP Cookie
YSC youtube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie

Unclassified (12)

Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
_gcl_aw startupjobs.cz Nevyřízené 3 měsíců HTTP Cookie
bidswitch_id admanmedia.com Nevyřízené 10 roky HTTP Cookie
IN_HASH platform.linkedin.com Nevyřízené Session HTTP Cookie
nette-browser [x2] startupjobs.pl
startupjobs.cz
Nevyřízené Session HTTP Cookie
rtc linkedin.com Nevyřízené Session HTTP Cookie
ssupp.visits [x2] startupjobs.cz
startupjobs.pl
Nevyřízené Session HTTP Cookie
trkCode linkedin.com Nevyřízené Session HTTP Cookie
trkInfo linkedin.com Nevyřízené Session HTTP Cookie
um2 [x2] adtag.vidssp.com
visx.net
Nevyřízené 2 měsíců HTTP Cookie

5. JAK ZAKÁZAT UKLÁDÁNÍ COOKIES DO VAŠEHO ZAŘÍZENÍ?

Vaše preference ohledně ukládání cookies můžete kdykoliv změnit. Změnu lze provést nastavením cookies v zápatí webových stránek. Také váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládání cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoliv smazat. Pokud ukládání cookies včetně nezbytných cookies zcela zakážete, nemohou webové stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost.

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde: