Jak na ohlášení změny v užívání stavby?

Co to je změna v užívání stavby a kdy se používá? Jaké dokumenty si musíte pro stavební úřad připravit? Přinášíme vám rady, jak postupovat při změně v užívání stavby krok za krokem a tip, jak si ušetřit množství starostí. 

 

 

Co to je změna v užívání stavby a kdy se používá

Změna v užívání stavby je definována v Zákoně o územním plánování a stavebním řádu (známém také jako stavební zákon). Zejména následující pasáž ze stavebního zákona je důležitá a naznačuje, že změna v užívání stavby není tak jednoduchá a je i velmi byrokraticky náročná:

 

Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci (...), lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.

 

Když ohlašujete změnu v užívání stavby, neprovádíte žádné (ani minimální) stavební úpravy, ale měníte účel využívání objektu. Zjednodušeně chcete tedy například původní obchod přeměnit na kavárnu. Nebo kancelář na obytný prostor. 

 

Co si připravit pro oznámení o užívání stavby

Změnu v užívání stavby musíte oznámit stavebnímu úřadu. Oznámení o užívání stavby musí obsahovat popis a odůvodnění zamýšlené změny, její rozsah a důsledky. Musíte k němu přiložit ale i několik dokumentů:

 

 1. Doklad o vlastnickém právu ke stavbě, pokud nelze vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou v užívání (a v případě změny v užívání stavby spočívající v prodloužení doby trvání dočasné stavby nebo změny dočasné stavby na stavbu trvalou se připojí i souhlas vlastníka pozemku, na kterém je stavba umístěna).
 2. Dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů.
 3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou je stavba napojena (pokud to změna v užívání stavby vyžaduje).
 4. Závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy nebo stavebním zákonem (pokud to změna v užívání stavby vyžaduje).

 

Závazná stanoviska jen pro některé projekty

Už chápete, proč jsme zmiňovali byrokratickou náročnost? V některých případech je vyžadováno totiž tzv. závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, či podrobnější posouzení účinků na okolí. Někdy orgány vyžadují také zkušební provoz či stanovení podmínek pro užívání nebo podmínek k zajištění ochrany veřejných zájmů.

Jestliže oznámení není úplné nebo změna v užívání stavby nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, úřad vás požádá o doplnění případně rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení.

 

Postup při změně v užívání stavby

Přinášíme vám několik rad a tipů, jak krok za krokem postupovat při ohlášení změn v užívání stavby:

 

 1. Kontaktujte stavební úřad příslušné městské části – na úřad můžete v případě jednodušších projektů zatelefonovat, jinak vám doporučujeme osobní návštěvu.
 2. Čekejte na rozhodnutí stavebního úřadu o požadování stanovisek – sám úřad určuje, zda bude požadovat stanoviska (od hygieny, hasičů, odboru územního rozvoje a mnoha dalších orgánů).
 3. Vyplňte žádosti dotčených orgánů – musíte sepsat žádost pro magistrát, který v této věci neposkytuje žádný formulář. Žádost následně podáte buď písemně, nebo (spíše doporučujeme) osobně. V práci si vezměte volno, protože razítka od hygieny, hasičů či odboru územního rozvoje rozhodně neseženete na jednom místě. 
 4. Čekejte na rozhodnutí – například hygiena a hasiči vydávají rozhodnutí ze zákona do 30 dnů, magistrát bez omezení.
 5. Zkompletujte žádost pro stavební úřad a podejte ji písemně nebo osobně.
 6. Počkejte na rozhodnutí.
 7. Vyzvedněte rozhodnutí a zaplaťte správní poplatek.

 

Doufali jste v jednodušší proces podání žádosti a méně byrokracie? Současný systém fungování úřadů sice nezměníme, můžeme za vás ale udělat vše výše zmíněné. Od prvního do posledního kroku. 

 

Nemusíte dělat věci, které vás štvou

Nedělejte věci, které vás rozčilují nebo dokonce dohánějí k šílenství. Od toho je tu virtuální asistent myTimi. Ohlásit změny v užívání stavby lze totiž i v zastoupení. Stačí, když nám poskytnete plnou moc pro stavební úřad a všechny dotčené orgány. Co tím získáte? 

 

 • Nemusíte si brát pracovní volno kvůli stání ve frontách a mnohdy neefektivní komunikaci s úředníky (v některých případech můžete na úřadech čekat i několik hodin).
 • Získáte více volného času pro sebe i své blízké (v některých případech se totiž dočkáte vyřízení třeba až za půl roku).
 • Ušetříte si starosti i peníze (v některých případech vám úřední postupy schválení žádosti ztíží).

 

Víte, že od nás získáte 300 Kč ZDARMA na vyzkoušení? Tak na co ještě čekáte!

Abyste mohli používat myTimi naplno, prosím, potvrďte souhlas s našimi pravidly soukromí. Více informací: zdeSouhlasím