Inspirace  |  Přečteno 53 x
SEO analýza marketingových kampaní myTimi je financována EU

 

Problémy, které jsme s nárůstem klientů řešili

Společnost myTimi se zabývá virtuální asistencí. Hlavní přidanou hodnotou pro klienty je ušetřený čas a vyšší efektivita. S narůstajícím počtem klientů a provizorními nástroji, které jsme při své práci používali, bylo stále těžší dodávat služby ve standardu, na který jsme zvyklí. Tím vznikla potřeba pro zavedení nástrojů a realizaci aktivit, které nám pomohou naplnit naše dlouhodobé cíle:

  • zvýšit úspěšnost marketingové komunikace skrze pochopení spotřebitelského chování
  • zvýšit efektivitu již spuštěných i plánovaných online kampaní prostřednictvím jejich funkčního nastavení
  • snížit náklady na akvizici zákazníků a zajistit jejich explicitní růst
     

K čemu směřujeme?

V současné chvíli pro nás společnost ilussion pictures, která spolupracuje s myTimi od jeho založení, analyzuje marketingové kampaně. Hlavním cílem je pochopit mentalitu a zvyklosti uživatelů internetu tak, abychom mohli identifikovat klíčové motivátory pro návštěvu webových stránek myTimi přes internetové vyhledávače a následnou registraci a vyzkoušení našich služeb. Díky provedené analýze budeme schopni efektivněji vynakládat své zdroje na akvizici klientů, zacílit širší skupinu uživatelů a tím dosáhneme zvýšení přílivu klientů.

 

 

Nástroje a aktivity prováděné v rámci podrobné SEO analýzy

  • Analýza klíčových slov (10 %) – podrobné vyhodnocení hledaných klíčových slov přes vyhledávače Google a Seznam, které vedou uživatele na webové stránky myTimi.
  • Tvorba obsahu (20 %) – kompletní úprava textace na webu na základě získaných klíčových slov, která odrážejí chování uživatelů na internetu.
  • Optimalizace onpage faktorů (30 %) – technická i vizuální úprava prvků webových stránek, na základě kterých vyhodnocují vyhledávací roboti kvalitu webu nebo jeho relevantnost vůči dotazu uživatele.
  • Vytváření offpage faktorů (linkbuilding) (40 %) – publikace článku a reklamních odkazů za účelem tvorby zpětných odkazů.

 
Projekt realizujeme s podporou Evropské unie

K realizaci projektu by nedošlo bez finanční podpory, a proto jsme přihlásili myTimi do soutěže Pražský voucher na kreativní služby. Tento dotační program je zaměřený na podporu malých a středních podnikatelů. Díky tomu, že jsme vyhráli, spolufinancuje nyní SEO analýzu našich marketingových kampaní Evropská unie.
Poskytnutá dotace na kreativní služby pomůže společnosti myTimi zvýšit dopad marketingových kampaní a efektivitu vynaložených prostředků na propagaci značky. Přímým důsledkem pak bude pokles jednotkové ceny na akvizici klienta a akcelerace růstové křivky, sledující celkový počet zákazníků a s ním spojený obrat firmy.

 

Jaký je výsledek?

V roce 2019 získala firma myTimi podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora je mířena na účast firmy illusion pictures s.r.o. na projekt „SEO analýza marketingových kampaní myTimi“ v Praze za účelem podrobné analýzy efektivity stávajících online kampaní a chování uživatelů na stránkách myTimi.

Očekávaným kvalitativním výstupem je nárůst klientské základny, snížení jednotkové ceny na získání nových zákazníků, pochopení spotřebitelských návyků, jejich chování na webových stránkách myTimi a motivaci k jejich návštěvě přes vyhledávače Seznam a Google.

Očekávaným kvantitativním výstupem je analýza klíčových slov, tvorba obsahu stránek myTimi, optimalizace onpage faktorů a vytvoření offpage faktorů.
Projekt „SEO analýza marketingových kampaní myTimi“ je spolufinancován Evropskou unií.
 
 

Vaše zpráva
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
4.9 hodnocení
4.9 hodnocení

Mohlo by vás zajímat

Všechny články >
Timi photo
Jan Skovajsa
CEO
zakladatel, CEO a zároveň jeden z investorů myTimi

Napište mi, s čím potřebujete pomoci a pojďme se sejít

Vaše zpráva
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.
4.9 hodnocení

Těšte se na výhody

fajfka
fajfka
fajfka
fajfka