Inspirace  |  Přečteno 792 x
18. 12. 2023

Efektivní metody pro nábor a udržení zaměstnanců z generace Z

Generace Z neboli internetová generace je nyní ve věku, kdy dostudovala a hledá práci. Má ale odlišné hodnoty a preference, takže její zástupce do své firmy nenalákáte tak snadno. Co na ně tedy zabírá?

banner

Co je typické pro generaci Z? 

Generace Z (narozená cca v letech 1995–2010, částečně se překrývá s mileniály) vyrůstala v době rozmachu internetu a komunikačních technologií. Jejich dětství bylo prodchnuté Harry Potterem, Pokémony a Hannou Montanou. Dospívání zase Stmíváním, Hunger Games, Jak jsem poznal vaši matku, začínajícími youtubery a facebookovými statusy. Je to generace, která si nepamatuje divoké devadesátky a už vůbec ne komunistickou éru.  

Vyrostla ve svobodě a byla od mala vedená k tomu, aby si na všechno udělala vlastní názor, přemýšlela „out of the box“, nebála se vyčnívat a říct si o to, co chce. Je empatická, tolerantní, ale chápe, že jí život nic nedá jen tak zadarmo a nejsou v něm téměř žádné jistoty. Také je zvyklá na celkem velké množství volného času, který tráví převážně online. 

Je pro ně důležitá flexibilita a možnost efektivně skloubit pracovní život se svými koníčky, kamarády a rodinou. Věří, že je může živit to, co je baví

Dalším faktem je, že jich je málo. Jedná se o populačně slabší ročníky, které se narodily v letech pozvolného ustálení kapitalismu a jejich rodiče se obvykle rozhodli mít jedno nebo dvě děti, jejichž narození ještě často odkládali. Z toho vyplývá, že je o mladou generaci je při vstupu na pracovní trh pořádný boj.

Život online 

Online a offline život jsou pro generaci Z naprosto propojené a splývají v jedno. Tito mladí dospělí mají téměř neustále v ruce telefon a během konverzace s kamarády u piva klidně chatují s dalšími a snadno tak sdílejí všechny své myšlenky a pocity. Tento tzv. instant messaging vede k tomu, že je pro ně často pohodlnější napsat do firem a společností, než aby tam zavolali – a očekávají rychlou odpověď. 

Protože umějí zacházet s moderními technologiemi a chápou, jaký má online svět potenciál, stávají se z nich často odborníci na programování, marketing a sociální sítě nebo vývoj nových technologií. S životem online jde ruku v ruce i všudypřítomná globalizace, kterou je generace Z silně zasažená. Díky tomu dobře ovládá cizí jazyky (někdo používá v běžné řeči řadu anglikanismů) a často cestuje. 

Jak s nimi komunikovat? 

V online komunikaci zaujmete příslušníky generace Z příspěvky na sociálních sítích, a to především formou videí. Ta ale musí působit opravdově, autenticky, ne jako reklama nebo skryté promo (i když to promo pochopitelně je). 

Na pohovoru s nimi buďte spíše neformální, ale vyjadřujte respekt a nepovyšujte se nad uchazeče. Myslete taky na to, že pro generaci Z je citlivé téma identity a respekt k odlišnosti. 

Tip: Podívejte se, jak použít video k náboru zaměstnanců nebo jak oslovit uchazeče prostřednictvím sociálních sítí

Přístup k práci 

Zástupci generace Z chtějí být vnímaní jako plnohodnotní dospělí jedinci, je třeba k nim přistupovat spíše jako ke spolupracovníkům než tradičním zaměstnancům a poskytnou jim patřičnou volnost a odpovědnost. Rádi dělají na vlastních projektech a přicházejí s vlastními nápady, které se snaží prosadit.  

Tato nová generace si také více než ty předchozí uvědomuje, že jsou i další možnosti, jak získávat peníze – nejen prací. Snaží se je aktivně objevovat a využívat. S tím souvisí i to, že je často láká podnikání, ale zaslepení vidinou úspěchu mají někdy tendenci přehlížet rizika s ním spojená. 

Jsou také zvyklí neustále přepínat pozornost a pracovat s obrovským množstvím informací, které se na ně každý den valí ze všech stran. Proto lépe zvládají multitasking a tím, že vyrostli v rychlé době, často také pracují v rychlém tempu, protože si uvědomují, co všechno dalšího je ještě potřeba udělat, když chtějí brzy skončit.  

Poznámka: Je také důležité si uvědomit, že jejich nástup na trh práce (a přístup k práci) mimo jiné ovlivnila pandemie covidu, takže jsou zvyklí na online schůzky a kolegům často pošlou zprávu do chatu, než aby se jich došli zeptat do vedlejší kanceláře.

 

ilustrace ke generaci Z

Co jim můžete nabídnout? 

Je důležité myslet na to, že generace Z má od sebe i od svých zaměstnavatelů vysoká očekávání a chce za dobře odvedenou práci patřičnou odměnu nebo další výhody. Neláká jí dělat dvanáctky a neplacené přesčasy, na to si svého času až moc váží. 

Nejdůležitější je pro ně v přístupu k práci flexibilita, samostatnost, rovnost, seberozvoj a tolerantní prostředí respektující jejich individualitu. 

 

statistika ke generaci Z

 

Kariérní růst 

Pokud chcete generaci Z nabídnout kariérní růst, musí být rychlý. Většina zástupců generace Z nepředpokládá, že ve vaší firmě bude celý život, většinou asi ani 10 let (pokud jim k tomu nedáte pořádný důvod). Nevadí jim střídat firmy, pracovní pozice, nebo dokonce úplně změnit obor svého zaměření. Chtějí získat maximum zkušeností a chytit se každé příležitosti. Proto je příliš neohromí příslib vyšší pozice v horizontu mnoha let.  

Podle Marka McCrindla a Ashley Fell je pro 53 % příslušníků generace Z také více motivující organická a flexibilní podniková hierarchie, kde se stírají rozdíly mezi nadřízenými a podřízenými pozicemi. 

Tip: Přečtěte si také, jak přimět potenciální uchazeče k odpovědi na vaše e-maily

 

Pracovní prostředí 

Pracovní prostředí je rovněž extrémně důležité. Miniaturní kóje a stísněné prostory nejsou nic pro generaci Z, ta dává přednost vzdušným pohodlným prostorům, ve kterých se může cítit jako doma. Chce kvalitní technologie, takže žádný malý rozostřený monitor za pár stovek a nepohodlnou myš s kabelem. To si raději zaměstnanci přinesou vlastní notebook a budou pracovat na něm. Polohovatelné stoly a ergonomické vybavení je určitě potěší. 

Také je zajímá kvalitní stravování. Gulášem se šesti je v kantýně určitě neohromíte. Chtějí mezinárodní kuchyni z kvalitních surovin. Klidně za to i připlatí. Pokud takový podnik není ve firmě ani nikde poblíž, ocení hromadné objednávání jídla z některé z místních restaurací. Kávovar a malé svačinky na pracovišti by měly být samozřejmostí. 

 

ukázka pracoviště

 

Flexibilita 

Už jsme zmínili flexibilitu. Ta je pro mladou generaci naprosto klíčová. Než vyšší mzdu často raději upřednostní možnost pracovat z domova nebo jen na částečný úvazek, aby se mohli věnovat rodině a svým zájmům. Pokud jim řeknete, že po splnění svých přidělených úkolů můžou jít domů i před koncem pracovní doby, je velká šance, že si je tím získáte. Nic pro ně není větší ztráta času než trčet v práci, když už k tomu není reálný důvod.  

Starší generace jejich přístup často interpretují jako líný, ale generace Z nemá problém tvrdě pracovat, jen v práci nechce trávit nepřiměřené množství času. 

 

Seberozvoj 

Zaujmete je i možnostmi seberozvoje, ať už je to placený čas na rozvíjení se v jejich oboru, mentoring od zkušenějších kolegů, nebo příspěvky na vzdělávání, jako jsou workshopy, kurzy, školení nebo další aktivity. Chtějí se naučit maximum věcí a rychle se zlepšovat, aby mohli usilovat o lepší pozici nebo se úplně osamostatnit a vydat se na volnou nohu. Je to možná smutné, ale musíte se smířit s tím, že až se od vás generace Z naučí všechno, co šlo, pravděpodobně se sebere a půjde jinam (pokud jim nedáte dostatečné důvody to neudělat). 

 

Firemní akce 

I tato mladá generace ocení firemní akce a teambuildingy, které jim pomáhají poznat své kolegy a cítit se ve firmě pohodlně. V pracovní době se totiž tolik nevěnují vzájemnému kontaktu, ale spíše se soustředí na jim přidělený úkol. Firemní akce jim tuto absenci nepracovní komunikace s kolegy vynahrazují. Program ale musí být zajímavý, jinak místo něj půjdou dělat něco, co jim dává větší smysl. Ideální je, pokud o náplni teambuildingu můžou spolurozhodovat.

 

laser game

 

Firemní hodnoty 

Průzkum Welcome to Generation Z společnosti Deloitte ukazuje, že až 77 % dotazovaných uvedlo, že se jejich osobní hodnoty musí shodovat s hodnotami společnosti, aby pro ni byli ochotní pracovat. Ekologie, sociální odpovědnost a tolerance jsou na předních příčkách.  

Například naše firemní hodnoty, které si pravidelně opakujeme, jsou:  

  1. Vzájemný respekt za všech okolností. 
  2. Proaktivita interně i vůči zákazníkům. 
  3. Pracujeme podle nejlepšího vědomí a svědomí. 
  4. Nebojíme se dělat chyby. 
  5. Loajalita – vůči kolegům, firmě, nadřízeným i zákazníkům. 
  6. Pracujeme jen na projektech, které nám dávají smysl. 

Definujte si i vy ty své a sdílejte je kromě zaměstnanců i s uchazeči. 

Tip: 61 % uchazečů před přijetím pracovní pozice prochází firemní stránky, ze kterých usuzují, jestli by se jim ve firmě líbilo. Snažte se tedy o HR marketing i na webu. My třeba přidáváme rozhovory se zaměstnanci a články prezentující zákulisí myTimi.

 

Zkušenosti naší personalistky Kamily: Jaké pracovní výhody osloví nejvíce současných uchazečů o zaměstnání?

Kamila Plachá

Kamila Plachá

Specialista pro nábor zaměstnanců myTimi

Pokud bych se měla zamyslet, jaké nejčastější benefity uchazeči hledají, byly by to nejspíš tyto dva: 

  • Flexibilita – a tady nemluvím jen o flexibilní pracovní době, která je víc než žádaná, ale například i o možnosti občasné práce z domova, chalupy či hor. Na druhou stranu většina uchazečů sama zmiňuje, že rozhodně nehledá práci full-remote a pravidelné setkávání s kolegy je pro ně velmi vítané. 
  • Druhý důležitý benefit, na který se uchazeči často ptají, je určitě vzdělávání a možnost posunu – ne nutně na vyšší pozici, ale i jen získání nových dovedností a jejich implementace v rámci současné pozice je pro uchazeče hodně důležitá. Naopak nemožnost posunu a nedostatek vzdělávání je často zmiňováno jako důvod ke změně zaměstnavatele. 

 

Gamifikace při náboru 

Je trendem, který se zdá být efektivní i při náboru generace Z, využívají ho například společnosti Cisco, NTT nebo Deloitte.  Jedná se třeba o to, že na webu umístíte pro potenciální uchazeče nějaký úkol, který musí splnit, aby byli pozvaní na pohovor. Například najít chyby na dané stránce nebo natočit ukázkové video, které by mohlo být na firemním instagramu nebo cokoliv, co s danou pozicí souvisí. 

Získáte tak pouze ty uchazeče, kteří jsou dostatečně motivovaní u vás pracovat. 

Nepodceňujte HR marketing 

Teď už víte, jak oslovit uchazeče z generace Z, zbývá jen se pořádně obout do HR marketingu. Pokud si netroufáte mladou generaci oslovit sami nebo nemáte s HR marketingem velkou praxi, neváhejte se na nás obrátit a my vám s ním rádi pomůžeme. Podívejte se, co nabízíme a kontaktujte nás.

 

 
 

Zlepšete svoji akvizici
ještě dnes

Napište nám a my se vám obratem ozveme.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
4.9 hodnocení
4.9 hodnocení
Exkluzivní tipy jen pro vás
Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte přístup k exkluzivním tipům a novinkám, které na blogu nenajdete.
  • Každou neděli vám pošleme tip z oblasti marketingu, podnikání nebo osobního rozvoje.
  • Každý druhý čtvrtek vás upozorníme na nejzajímavější články na blogu.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Byl jste úspěšně přihlášen k odběru
Gratulujeme, nyní odebíráte novinky z myTimi.
icon

Mohlo by vás zajímat

Všechny články >
Timi photo
Jan Skovajsa
CEO
zakladatel, CEO a zároveň jeden z investorů myTimi

Ozveme se vám do 24 hodin

Zpráva
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
4.9 hodnocení

Těšte se na výhody

fajfka
Víme, jak růst
fajfka
myTimi už využívá více než 9 679 zákazníků
fajfka
Platíte za výsledky a vždy dopředu víte kolik
fajfka
Na projekty nahlížíme z perspektivy majitele firmy