Jak žádat o mateřskou?

Sdílíme s vámi radosti i starosti, které vám způsobují vaši potomci. Co může být ale ještě horší a těžší, než dětem přebalovat plenky a poslouchat pláč kvůli rostoucím zoubkům? Požádat správně o rodičovský příspěvek! Timi přináší návod jak vyřídit mateřskou, co dělat krok za krokem, abyste měli vše vyřízené včas a v pořádku. 


Celkový rodičovský příspěvek dnes činí 220 000 Kč. Na ten mají nárok všichni rodiče, kteří řádně pečují o své dítě. Jak tuto sumu získat?

 

Mateřská dovolená 2018 

Rozhodně není na co čekat. Zažádejte si o peněžitou pomoc v mateřství! Starosti vám začnou již před nástupem na mateřskou, zpravidla již během samotného těhotenství. Kromě vybírání oblečků a zařízení dětského pokoje byste měla začít řešit také tzv. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství (PPM).  Tento formulář vám vystaví váš gynekolog, ideálně 6-8 týdnů před termínem porodu. 

Ošetřující lékař za vás sice vyplní horní polovinu formuláře, s tou dolní se už ale budete muset poprat sama. Do té uvedete, kdy se chystáte nastoupit na mateřskou dovolenou, nemůže to být dříve než 8 týdnu před termínem porodu. Formulář odevzdáte svému zaměstnavateli, který ho dále předá okresní správě sociálního zabezpečení. Co by to jinak bylo za staré dobré české byrokratické kolečko? Výjimku tvoří podnikatelé a OSVČ, kteří musejí žádost o PPM podat na OSSZ samostatně.


Jak vyřídit mateřskou

Jako vážně? Ten, kdo toto období nazval jako dovolenou, asi nikdy netrávil čas s dítětem, které v mžiku zvládlo pomalovat vodovkami celou bílou stěnu pokoje. Na mateřské dovolené můžete být maximálně 28 týdnů od porodu. Pokud vaše radost byla několikanásobná a vám se narodilo více dětí, náleží vám 37 týdnů. 

V této době se můžete rozloučit s platem/mzdou zasílanými zaměstnavatelem, ale bude vám vyplácena tzv. Peněžitá pomoc v mateřství po celou dobu mateřské dovolené.   


Kdo může o rodičovský příspěvek zažádat?

Jak je to s mateřskou a kdo tedy může o rodičovský příspěvek požádat? O rodičovský příspěvek se žádá před ukončením PPM. Jestliže patříte mezi ty, kteří nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství , požádejte si o tento příspěvek již od prvního dne narození dítěte. Kdo o něj ale může zažádat?

  • rodič trvale pečující o dítě, maximálně do 4 let jeho věku
  • matka nebo otec dítěte, kteří jsou zároveň uvedeni v rodném listu

 

Výpočet mateřské aneb Jak získat rodičovský příspěvek

Tento proces bývá bohužel zdlouhavý a ne příliš zábavný. Umíme si představit nejméně  1987 zábavnějších činností, včetně návštěvy tchýně. Musíte provést 3 kroky:

Navštivte OSSZ s formulářem Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku. V něm nezapomeňte vyplnit své jméno, jméno dítěte a rodná čísla. OSSZ určí váš denní vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává výše rodičovského příspěvku.

Vyplňte Žádost o rodičovský příspěvek, nejjednoduší je tak učinit přes interaktivní formulář na stránkách MPSV. Kromě osobních údajů jsou zásadní body E a F, které jsou součástí formuláře:

  • Bod E „Datum přiznání dávky“ – uveďte, od kterého data chcete příspěvek začít dostávat. Můžete si o něj totiž zažádat i zpětně, až 3 měsíce. 
  • Bod F „Požadovaná výše dávky“ – sem patří vypočet výše rodičovského příspěvku. Počítá se z denního vyměřovacího základu, který určila právě OSSZ. Jedná se o třicetinásobek 70 % denního vyměřovacího základu.      

 

Příklad: Denní vyměřovací základ byl určen na 600 korun, požadovaná výše dávky je 12 600 korun (600 x 30 x 0,7).  

Pozor! Pokud máte nízké příjmy nebo jste neměli nárok na PPM, můžete obdržet maximálně 7 600 korun měsíčně. Nejvyšší možný příspěvek činí dle zákona 32 640 korun.

Dostavte se na Úřad práce v místě vašeho trvalého bydliště, konkrétně na oddělení státní sociální podpory. Nezapomeňte přinést:

 

Žádost předejte přímo referentce úřadu a předejděte tím chybnému vyplnění formuláře.


Trávili byste čas raději jinak?

Přijde vám tento proces zdlouhavý? Mnohé nudné a nezábavné úkoly za vás splní virtuální asistent Timi. Kromě žádostí o rodičovský příspěvek měl Timi tu čest jednat s „milými“ úředními referentkami i o:

 

Timi za vás ale zařídí i rodinnou oslavu, nebo naplánuje dovolenou snů. Ještě jste naši službu nevyzkoušeli?
 

Na první úkoly získáte zdarma kredity v hodnotě 300 Kč.

 

Abyste mohli používat myTimi naplno, prosím, potvrďte souhlas s našimi pravidly soukromí. Více informací: zdeSouhlasím