Obchod a strategie  |  Přečteno 14359 x
23. 11. 2020

Jak nastavit SMART cíle podniku

Podnikání bez cíle nikam nevede. Jak ale stanovit ty správné cíle podniku? Co jsou to SMART cíle? Čemu se při definování cílů firmy vyhnout a proč cíle sdílet se zaměstnanci?

SMART cíle podniku

 

Cíle podniku jsou nedílnou součástí obchodní strategie

Pokud firma neví, kam míří, pravděpodobně tam nikdy nedojde. Proto by cíle firmy měly být nedílnou součástí obchodní strategie. Dodají vám směr, motivaci i prostředek, jak změřit úspěch. Všichni budou vědět, co dělat, a firma se bude mnohem snáz, a hlavně efektivněji řídit.

Jak takový cíl podnikání vypadá? Nestačí říct, že chcete zvýšit zisky nebo snížit náklady. Správně by měly být všechny vaše cíle SMART.

 

Co jsou to SMART cíle

SMART je zkratka, která slouží jako pomůcka pro zapamatování, jak mají cíle podniku vypadat. SMART metoda pro stanovení cílů říká, že cíle mají být:

 

 • Specific (specifické)
 • Measurable (měřitelné)
 • Accepted (akceptované)
 • Realistic (realistické)
 • Time-framed (časově ohraničené)

 

Co to znamená v praxi?

 

Specifické cíle podniku

Cíl firmy byste měli co nejpřesněji definovat. Čím specifičtější bude, tím lépe. Předejdete možným nedorozuměním a vytvoříte naprosto jasnou představu, čeho je potřeba dosáhnout.

 

Měřitelné cíle podniku

Splnění každého cíle firmy by mělo být možné změřit. Měl by tedy být vyjádřený v jednotkách, procentech nebo jiných parametrech, které vám prozradí přesnou hodnotu. Pokud například chcete zvýšit brand awareness a jako cíl si určíte „zvýšit povědomí o značce“, nebudete nakonec vědět, zda jste cíl splnili, protože není ničím měřitelný.

 

Akceptované cíle podniku

Cíle podnikání by měly být akceptované všemi, koho se týkají: majitelem firmy, managementem i řadovými zaměstnanci. Pokud cíl někdo neakceptuje, logicky nebude usilovat o jeho splnění.

 

Realistické cíle podniku

Nemá smysl stanovit si takový cíl podnikání, o kterém víte, že ho nemůžete splnit. Cíl firmy musí odpovídat reálné situaci, vašim financím, časovým možnostem i znalostem.

 

Časově ohraničené cíle podniku

Každý cíl by měl mít pevně stanovený časový horizont, v němž ho dosáhnete. V opačném případě se dostanete do situace, kdy opět nebudete schopní splnění cíle změřit nebo kdy cíl firmy začne někdo odkládat na později.

 

SMART cíle: příklady, jak NE

Jak by tedy cíl firmy vypadat neměl?

 

 • Snížit náklady.
 • Zlepšit komunikaci na Facebooku.
 • Expandovat do zahraničí.
 • Zvýšit kvalifikaci zaměstnanců.

 

SMART cíle: příklady, jak ANO

Jak by tytéž cíle vypadaly, kdyby byly definované podle SMART metody pro stanovení cílů?

 

 • V roce 2020 snížit náklady na výrobu o 10 % oproti roku 2021.
 • Do konce roku 2021 zvýšit engagement na Facebooku o 20 %.
 • Do července 2024 otevřít alespoň jednu pobočku ve Velké Británii.
 • Každý první pátek v měsíci uspořádat hodinové školení pro zaměstnance.

 

Můžete být cílů podnikání víc?

Musí být cíl firmy jen jeden, nebo si jich můžete stanovit několik? Zejména pokud jste v začátcích podnikání, může se vám vyplatit definovat jeden základní cíl a toho se držet. Ve většině případů se však setkáte spíše se situací, kdy je vhodné definovat přibližně čtyři primární cíle a k nim několik cílů doplňkových.

Primární cíle podnikání se nazývají také cíle hlavní nebo základní. Jedná se o hlavní cíle, kterých chcete dosáhnout.

Dílčí cíle podnikání jsou specifičtější cíle, které říkají, jak konkrétně hlavních cílů dosáhnete. Pokud je hlavním cílem „získat do konce ledna 2 000 fanoušků na Facebooku“, může být dílčím cílem například „přidat každý den alespoň jeden facebookový příspěvek“ nebo „zvýšit dosah příspěvků o 20 %“.

 

Cíle podnikání krátkodobé vs. dlouhodobé

Cíle podniku můžeme rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé cíle jsou ty, které si plánujete na období kratší než jeden rok, a zpravidla je za ně zodpovědný střední management. Pokud chcete něčeho dosáhnout v delším časovém horizontu, než je rok, jedná se o cíl dlouhodobý a odpovědnost za něj nesou vrcholoví manažeři. Někteří odborníci zařazují ještě cíle střednědobé, které jsou na dobu jednoho až pěti let.

Rozdělení tedy vypadá takto:

 

 • krátkodobé cíle podniku: méně než jeden rok
 • střednědobé cíle podniku: rok až pět let
 • dlouhodobé cíle podniku: více než pět let

 

V praxi to často bývá tak, že hlavní cíle jsou cíli dlouhodobými, zatímco dílčí cíle představují cíle krátkodobé.

 

Cíle podniku si nesmí protiřečit

Jestliže si stanovujete více cílů podnikání, nesmí být cíle v protikladu. Neměli byste si jako dva cíle stanovit například snížení nákladů za materiál a zároveň zvýšení kvality výrobků. V takovém případě byste nebojovali proti konkurenci, ale sami proti sobě. Tento problém nastává, zejména pokud máte ve firmě více oddělení, která při stanovování cílů nespolupracují.

Tip: Určete jednoho člověka, jehož zodpovědností bude kontrolovat a koordinovat cíle všech oddělení tak, aby byly v souladu a doplňovaly se.

 

Co jsou alternativní cíle firmy?

Možná jste už někdy zaslechli spojení alternativní cíle firmy. O co se jedná? Alternativní cíle firmy jsou pojem z ekonomické teorie, který vychází z toho, že základním cílem firmy nemusí být jen dosažení maximálního zisku, ale také:

 

 • dosažení uspokojivého zisku
 • dosažení určitého podílu na trhu
 • dlouhodobé přežití
 • růst a expanze firmy

 

Tip z praxe: Strategické cíle podniku podle Balanced Scorecard

Balanced Scorecard je metoda, která vám pomůže s rozhodováním, podle čeho strategické cíle podniku zvolit. Většina podniků se totiž při definování cílů zaměřuje čistě na zisky, případně jiné finanční ukazatele. Balanced Scorecard však říká, že strategie firmy, a tedy i její cíle, by měly být vyvážené. Proto byste měli definovat čtyři různé cíle ze čtyř různých oblastí:

 

 • finance
 • zákazníci
 • interní obchodní procesy
 • učení a růst

 

Co konkrétně si pod danými oblastmi představit a které cíle do nich například spadají?

 

Strategické cíle podniku: Finance

První cíl by měl pocházet z oblasti finančních ukazatelů. Můžete sem zařadit cíle, které se týkají nákladů, zisku nebo třeba obratu. Příkladem strategického cíle z oblasti financí je:

„Do konce roku 2025 dosáhnout ročního obratu 50 milionů Kč.“

 

Strategické cíle podniku: Zákazníci

Další oblastí strategických cílů podniku jsou zákazníci. Můžete měřit například spokojenost zákazníků, míru udržení zákazníků, počet nových zákazníků nebo získaný podíl na trhu. Strategickým cílem podniku z oblasti zákazníků je například:

„V prvním pololetí roku 2021 zvýšit míru udržení zákazníků o 5 % oproti druhému pololetí roku 2020.“

 

Strategické cíle podniku: Interní a obchodní procesy

Pod oblastí interních a obchodních procesů se skrývají strategické cíle týkající se procesů ve firmě. Může jít například o proces výroby, o marketing nebo třeba o vztah s dodavateli. Příkladem SMART cíle z této oblasti je:

„V srpnu zrychlit výrobu součástky XY o 5 vteřin oproti červenci.“

 

Strategické cíle podniku: Učení a růst

Pod názvem učení a růst se skrývá celá oblast lidských zdrojů. Patří sem tedy cíle, které se týkají kvalifikace zaměstnanců, týmové komunikace nebo třeba firemní kultury. Cílem podniku z této oblasti může být například:

„Do konce roku 2021 zvýšit podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců vůči ostatním zaměstnancům o 10 %.“

 

Pokud si definujete cíle podnikání ze všech čtyř oblastí, bude se vaše firma rovnoměrně zlepšovat a rozvíjet.

 

Zasvěťte do cílů firmy i zaměstnance

Když zaměstnanci budou vědět, proč dělají to, co dělají, zvýší se jejich motivace i pracovní nasazení. Proto nestačí, když jim sdělíte, jakých cílů daný měsíc musí dosáhnout, a následně jim snížíte či zvýšíte plat podle výsledku. Měli by vědět, že jejich práce dává smysl. Vysvětlete jim, jaké jsou cíle firmy a jak právě oni pomáhají k jejich dosažení.

 

Cíle podniku musíte pravidelně vyhodnocovat

Řada firem ztroskotá na tom, že cíle podnikání sice má, ale následně nevyhodnocuje, jestli se jí je daří plnit. Abyste na vyhodnocování nezapomínali ani ho neodkládali, stanovte si pravidelný termín, kdy bude vyhodnocování probíhat.

Tip: Zkuste vždy na začátku nového měsíce vyhodnotit splnění cílů z měsíce přechozího. Na základě zjištěných výsledků definujte nové cíle.

 

Nepodnikejte naslepo: Ušijeme vám strategii na míru

Nedaří se vám stanovit ty správné cíle? Nedosahujete takových výsledků, jaké byste chtěli, a nevíte proč? Nebo prostě jen chcete úspěšné podnikání a nevíte, s čím začít?

Obraťte se na nás. Vytvoříme pro vás neprůstřelnou obchodní strategii, pomůžeme stanovit cíle a dáme vašemu podnikání směr. Jak spolupráce s námi probíhá?

Sejdeme se s vámi a důkladně zanalyzujeme situaci vašeho podniku. Pomůžeme vám vytyčit strategické cíle a způsoby, jak jich dosáhnout. Obchodní strategii budeme neustále optimalizovat tak, aby vyhovovala vašim požadavkům a průběžným nárokům na změny. Cenu si dohodneme předem. Jsme tým profesionálů a tvoříme podnikové strategie orientované na výsledky.

 

 

 

Zlepšete svoji akvizici
ještě dnes

Napište nám a my se vám obratem ozveme.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
4.9 hodnocení
4.9 hodnocení
Exkluzivní tipy jen pro vás
Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte přístup k exkluzivním tipům a novinkám, které na blogu nenajdete.
 • Každou neděli vám pošleme tip z oblasti marketingu, podnikání nebo osobního rozvoje.
 • Každý druhý čtvrtek vás upozorníme na nejzajímavější články na blogu.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Byl jste úspěšně přihlášen k odběru
Gratulujeme, nyní odebíráte novinky z myTimi.
icon

Mohlo by vás zajímat

Všechny články >
Timi photo
Jan Skovajsa
CEO
zakladatel, CEO a zároveň jeden z investorů myTimi

Ozveme se vám do 24 hodin

Zpráva
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
4.9 hodnocení

Těšte se na výhody

fajfka
Víme, jak růst
fajfka
myTimi už využívá více než 9 679 zákazníků
fajfka
Platíte za výsledky a vždy dopředu víte kolik
fajfka
Na projekty nahlížíme z perspektivy majitele firmy