Marketing  |  Přečteno 826 x
28. 8. 2023

Objevte klíč k úspěšnému SEO: Co je E-E-A-T a jak pomůže vašemu podnikání

Optimalizace pro vyhledávače se někdy zdá jako hotová raketová věda. Přesvědčit Google, že jsou vaše stránky hodnotné, zabere často více práce než přemluvit tchyni, aby se vám nepletla do výchovy. Ale právě pochopení pravidel E-E-A-T vám ohromně pomůže s obsahovým marketingem a SEO.  

banner

Co je E-E-A-T? 

E-E-A-T je soubor kritérií kvality, které vyhledávací algoritmy společnosti Google používají k hodnocení důvěryhodnosti a odbornosti webového obsahu, a to zejména u tzv. stránek YMYL (vysvětlíme níže). 

Jinými slovy je to mechanika, (nejen) podle které se Google rozhoduje, jak dobře, nebo špatně bude vaše stránka umístněná ve vyhledávání

Google poprvé tento koncept představil v roce 2014 ve formě E-A-T, ale svou finální podobu získal až v roce 2022, kdy se přidalo ještě jedno „E“ (jako zkušenost). 

Pochopení pravidel E-E-A-T je extrémně důležité pro práci na SEO vašeho webu. Jinak se můžete – klidně nevědomky – dopouštět chyb, které vás v očích Googlu znevýhodní. Ještě, než si představíme, co se skrývá za jednotlivými písmeny, upřesníme si, co jsou stránky YMYL, které s tématem úzce souvisí. 

Co jsou stránky YMYL? 

YMYL (Your Money Your Life) jsou webové stránky týkající se témat, která mají významný dopad na finanční situaci, zdraví, bezpečí nebo šťastný život uživatelů. Témata YMYL jsou považovaná za vysoce citlivá, protože nepřesné nebo nesprávné informace, které se jich týkají, mohou mít pro uživatele vážné následky. Proto Google obzvláště u nich klade velký důraz na dodržování pravidel E-E-A-T. 

Nejčastěji jsou to stránky zabývající se zdravím, financemi, právem, vzděláváním a zpravodajstvím. Pokud podnikáte v některém z těchto segmentů, tak zbystřete a vytáhněte zápisníky. 

Proč E-E-A-T nepodceňovat? 

Když nebudete dbát na pravidla E-E-A-T, pravděpodobně nezískáte dobrou pozici ve výsledcích vyhledávání, což znamená nižší organickou návštěvnost webu a menší zisky. Pokud vaši konkurenti naopak na pravila E-E-A-T dbají, vyhledávač je upřednostní a zákazníci nejspíše nakoupí právě u nich. 

Abychom byli úplně přesní, tak E-E-A-T slouží k vyhodnocení toho, jaký obsah je kvalitní a je vhodné ho čtenářům doporučovat, ale není to jediný ukazatel, který ovlivňuje algoritmus vyhledávačů. Takže i když to není přímý faktor hodnocení, má nepřímý vliv na celkovou pozici ve vyhledávání. 

 

Jaké jsou další faktory, které pozici ve vyhledávání ovlivňují? Na otázku odpoví náš SEO specialista Milan

Milan Fafek

Milan Fafek

SEO specialist myTimi

Těch faktorů je celá řada od technického nastavení webu až po metadata. Kdybychom se bavili o samotném obsahu, je nejdůležitější psát pro lidi tak, aby v textu našli jednoduše opověď na otázky, které se k tématu vztahují. A aby článek byl vhodně formátovaný (většina uživatelů skenuje, nikoliv čte) s odpovídajícími klíčovými slovy a prolinkováním. Tím se dostáváme i k dalšímu faktoru, který je v posledních letech důležitý, a to je dwell time (čas, který uplyne, když uživatel klikne na výsledek z vyhledávání a poté se vrátí zpět do SERPu). Krátký Dwell Time může být signálem nekvalitního obsahu.  

V čem spočívá hodnocení kvality E-E-A-T? 

E-E-A-T je zkratka pro: 

 • zkušenosti (experience) 
 • odbornost (expertise) 
 • autoritu (authoritativeness) 
 • důvěryhodnost (trustworthiness) 

Podle toho, do jaké míry váš web splňuje všechna tato kritéria, posuzuje vyhledávač kvalitu vašeho webového obsahu pro čtenáře – a tedy, jak vysoko vás ve vyhledávání umístí. 

 

1. Zkušenost 

Tou se myslí především znalost daného tématu a to, že se jím prokazatelně zabýváte už delší dobu. Z obsahu by mělo být jasné, že máte s problematikou (či produktem nebo službou) zkušenost z první ruky a jste kompetentní čtenáři poradit. Google dokonce tuto zkušenost dělí na několik úrovní. Čím vyšší, tím samozřejmě lepší. 

 

 • Žádná úroveň: Obsah je spamový nebo vůbec nesouvisí s daným tématem. Nemá žádný přínos. 
 • Nízká úroveň: Autor nemá s tématem zkušenost, a přesto o něm mluví nebo dává čtenářům rady. Například hodnocení produktu, který ale autor zatím sám nevyzkoušel. 
 • Vysoká úroveň: Obsah, ze kterého je zřejmé, že dotyčný má s tématem prokazatelnou osobní zkušenost. Například recenze zubařské kliniky, kde si zákazník nechal udělat protézu nebo návod, jak používat určitou investiční platformu napsaný brokerem. 
 • Velmi vysoká úroveň: Dotyčný má vzdělání nebo dlouhodobou praxi v oblasti, které se web věnuje. Třeba dermatolog radící, jak pečovat o pleť nebo právník vysvětlující, jak probíhá dědické řízení. 

 

Při tvorbě obsahu se snažte poskytnout důkazy, jako jsou fotografie, zvukové záznamy, certifikáty nebo jiná potvrzení vlastní zkušenosti, abyste působili důvěryhodně. 

Zajímavost: Obsah generovaný umělou inteligencí není nutně v rozporu s těmito zásadami. Ačkoliv program nikdy nemůže mít osobní zkušenost, je schopný formulovat informace, které jsou pro čtenáře užitečné. Za předpokladu, že obsah zkontroluje editor a ověří jeho správnost, Googlu generovaný text (zatím) nevadí. 

 

2. Odbornost 

Odbornost označuje úroveň znalostí, dovedností a zkušeností, které prokazuje tvůrce obsahu nebo autor webové stránky (hodně se to překrývá se stupnicí výše). 

Pokud s péči o zuby radí lékař nebo dentální hygienistka, budou mít tyto rady větší hodnotu, než když je sepíše recepční ve svém volném čase podle informací z Wikipedie. Zvláště u témat spadajících do YMYL je odbornost autora klíčová. Nechtěli byste, aby vám s investováním radil váš nezkušený soused, ale úspěšný finanční poradce s roky praxe a znalostní trhu. 

Pokud chcete Googlu (i čtenářům) svou odbornost prokázat, pomůže, když uvedete celé jméno autora článku a jeho kraťoučký životopis ukazující, že je dostatečně kompetentní. Když přidáte i odkaz na jeho LinkedIn, je to jen plus. 

 

3. Autorita 

Ta se týká především pověsti autora i webové stránky, na které je obsah zveřejněný. Za autoritativní jsou považovány webové stránky a autoři, kteří jsou uznávaní jako specialisté v oboru, vlivné osobnosti nebo důvěryhodné instituce (univerzity, vláda, zpravodajské servery). 

Autoritu můžete také získat pečlivou obsahovou strategií, kdy pokryjete všechny možné aspekty nějakého tématu, čímž ukážete, že mu rozumíte v celé šíři. Pokud navíc přidáte případové studie, budete působit ještě autoritativněji. 

S autoritativností úzce souvisí i linkbuilding. Profil zpětných odkazů na webu a zmínky z jiných renomovaných zdrojů v očích vyhledávače posílí hodnotu vašich stránek. 

Tip: Přečtěte si rozhovor o linkbuildingu se SEO specialistou Milanem Zemanem

Je jasné, že autorita, odbornost a zkušenosti jdou ruku v ruce. Nemůžete být autoritou v daném tématu bez zkušeností a odborných znalostí a naopak. 

 

4. Důvěryhodnost 

Je nejdůležitějším z těchto čtyř faktorů hodnocení kvality. Aby si webové stránky důvěryhodnost vybudovaly, musí dodržovat etické postupy, transparentně komunikovat a vyvarovat se zavádějícího nebo klamavého obsahu

K důvěryhodnosti webových stránek přispívají: 

 

 • jasně a veřejně formulované zásady ochrany osobních údajů, 
 • bezpečné platební brány (pokud na webu jsou), 
 • neodvádění uživatelů na podvodné nebo spamové stránky 
 • a uvádění zdrojů. 

 

Kromě toho může celkové vnímání důvěryhodnosti posílit obsah vytvářený uživateli – tedy recenze a hodnocení. S důvěryhodností se tedy pojí i autenticita obsahu. 

Když si to ale rozebereme, tak důvěra se buduje především tím, že se souhrnně prokážete svou zkušeností, odborností a autoritou

 

Jak posoudit, zda je obsah hodnotný? 

Pořád se tu oháníme hodnotným obsahem, co to ale znamená? Google sám uvádí seznam otázek, které byste si měli položit předtím, než nějaký obsah publikujete. Ty vám pomůžou odhalit, zda váš výtvor stojí za to. Jsou mezi nimi třeba: 

 

 • Uvádíme zde originální informace, zpravodajství, výzkum nebo analýzu? 
 • Poskytuje obsah podstatný a komplexní popis tématu? 
 • Pokud obsah čerpá z jiných zdrojů, vyhýbá se pouhému kopírování nebo přepisování těchto zdrojů a místo toho poskytuje nějakou další hodnotu a originalitu? 
 • Je to stránka, kterou byste si chtěli přidat do záložek, sdílet s přáteli nebo ji doporučit? 
 • Očekávali byste, že se s tímto obsahem setkáte v tištěném časopise, encyklopedii, knize nebo že na něj bude odkazováno? 
 • Má text nějaké pravopisné nebo stylistické nedostatky? 
 • Je obsah pečlivě vytvořený, nebo působí nedbale či jako spíchnutý horkou jehlou? 

 

Pokud jste někdy psali bakalářskou, diplomovou nebo jinou odbornou práci, pravděpodobně jste slýchali, že text, který tvoříte, musí mít nějaký nový přínos. Je v pořádku, pokud zkompilujete (ozdrojované) myšlenky jiných autorů a podíváte se na ně z nějakého jiného úhlu. Nebo vytvoříte přehlednější text, než jsou ty, ze kterých čerpáte, a doplníte ho o vlastní poznatky. 

Psaní pro web je v těchto aspektech podobné, ale zároveň je důležité myslet na to, že na internetu lidé jen těžko udrží pozornost a nechtějí číst akademický text. Musíte proto dodržet zmíněná pravidla, ale dát obsahu poutavou a snadno vstřebatelnou formu. V obsahovém marketingu je na to celá řada pouček a pravidel, o kterých píšeme na našem blogu

Tip: Přečtěte si třeba, jak napsat článek v 10 krocích

Myslete na E-E-A-T při tvorbě 

Váš obsahový marketing by měl zohledňovat všechny informace, které bude chtít potenciální kupující/návštěvník webu vědět. Vypracujte strategii, ve které každý článek nebo stránka na webu posílí jeho hodnotu podle E-E-A-T

Čím více vysoce kvalitního obsahu Google úspěšně indexuje, tím hodnotnějším a důvěryhodnějším se váš web v dané oblasti stává. 

Abyste v hodnocení kvality u vyhledávače obstáli:  

 

 • Usnadněte návštěvníkům kontakt s vámi – mějte ho jasně uvedený na stránkách nebo přidejte tlačítka, která rovnou vytočí vaše číslo či uživatele přesměrují do Messengeru. 
 • Napište, kde máte fyzické sídlo společnosti. 
 • Ulehčete ověřování správnosti informací na vašich stránkách – třeba pomocí odkazování. 
 • Uvádějte autory článků a pravá jména specialistů. 
 • Udělejte své stránky uživatelsky přívětivé, aby z nich návštěvníci předčasně neodcházeli. 
 • Často aktualizujte obsah svých stránek – nenechávejte zde zastaralé a neplatné informace, to vyhledávače nevidí rády. Proto texty pravidelně procházejte a aktualizujte to, co už neplatí. Datum aktualizace vždy zřetelně uveďte. 
 • Získávejte kvalitní zpětné odkazy
 • Vyvarujte se faktických i gramatických chyb, ať se zdají jakkoli malé. 
 • Zveřejňujte autentické recenze od zákazníků. Superlativním, ale očividně falešným hodnocením se vyhýbejte. Také motivujte zákazníky, aby zanechávali hodnocení vašeho webu i na stránkách, které souvisejí s vaším podnikáním (například Heuréka nebo TripAdvisor). K těmto informacím Google také přihlíží. 

 

A důležitá rada na závěr: 

Pokud něčemu nerozumíte, raději o tom nepište nebo navažte spolupráci se specialisty, kteří vás svou odborností zaštítí a pomůžou vám vyvarovat se chybám. Pokud jste třeba IT firma, která chce psát blog, najměte copywritera, který se v IT prokazatelně vyzná a nebude plést jablka a hrušky. Tvořit obsah je důležité, ale pokud nebude kvalitní, ba co více – bude nepravdivý… tak má asi stejnou hodnotu jako dětské plastové mince na hraní. 

Shodou okolností máme zkušených copywriterů spoustu. Napište nám a my pro vás vytvoříme hodnotný obsah, který uspokojí čtenáře i vyhledávače. 

 

 
 
 

Zlepšete svoji akvizici
ještě dnes

Napište nám a my se vám obratem ozveme.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
4.9 hodnocení
4.9 hodnocení
Exkluzivní tipy jen pro vás
Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte přístup k exkluzivním tipům a novinkám, které na blogu nenajdete.
 • Každou neděli vám pošleme tip z oblasti marketingu, podnikání nebo osobního rozvoje.
 • Každý druhý čtvrtek vás upozorníme na nejzajímavější články na blogu.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Byl jste úspěšně přihlášen k odběru
Gratulujeme, nyní odebíráte novinky z myTimi.
icon

Mohlo by vás zajímat

Všechny články >
Timi photo
Jan Skovajsa
CEO
zakladatel, CEO a zároveň jeden z investorů myTimi

Ozveme se vám do 24 hodin

Zpráva
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
4.9 hodnocení

Těšte se na výhody

fajfka
Víme, jak růst
fajfka
myTimi už využívá více než 9 679 zákazníků
fajfka
Platíte za výsledky a vždy dopředu víte kolik
fajfka
Na projekty nahlížíme z perspektivy majitele firmy