Obchod  |  Přečteno 14471 x
24. 9. 2021
Co je to PESTLE analýza? Projděte si jednoduchý návod, jak na ni

Jelikož žijeme v globalizovaném světě, (téměř) vše, co se kolem děje, na nás má dopad. Totéž platí i o organizacích. O osudu podniku nerozhodují pouze vnitřní záležitosti, ale stejnou měrou ho ovlivňuje řada vnějších faktorů. PESTLE analýza slouží k tomu, abyste tyto skutečnosti a jejich působení na fungování firmy detailně zmapovali. 

banner

Co je to PEST(LE) analýza? 

Analýza PEST, označovaná také jako analýza PESTLE, je metoda, která se využívá pro sledování vnějších faktorů, které na organizaci působí. Tyto faktory jsou: 

 

 • politické, 

 • ekonomické, 

 • sociální, 

 • technologické, 

 • legální (právní), 

 • environmentální. 

 

Analýza PESTLE tvoří mnohem komplexnější variantu analýzy SWOT a porovnává se s interními slabými a silnými stránkami společnosti. To vám pomůže určit budoucí kroky společnosti a vypracovávat strategie. 

 

Proč se analýza PESTLE využívá? 

PESTLE analýza tu je proto, abyste při rozhodování a plnění podnikatelského záměru nezůstali na pochybách, jestli jdete správným směrem. Zahrnuje spoustu otázek, které vám pomohou mít představu o věcech, které mají vliv na fungování firmy a které není radno opomíjet: 

 

 • Jaká je politická situace v zemi a jaký vliv má na váš trh? 

 • Jaké ekonomické faktory na trhu převládají? 

 • Jaký vliv mají socioekonomické faktory? 

 • Jaké technologie jsou trendem a jaký bude jejich vývoj? 

 • Jaké jsou současné právní předpisy, které mají vliv na vaše odvětví? 

 • Jaké jsou environmentální potíže odvětví a jaký vliv mají? 

 

Analýza pomáhá zjistit vnější faktory, které mohou ovlivnit rozhodování i chod celé firmy. Pokud pochopíte dopad, který tyto faktory mohou mít, zjednodušíte si plánování a získáte konkurenční výhodu.  

 

Ve kterých oblastech vám analýza PESTLE pomůže? 

PESTLE vám může pomoci hned v několika oblastech firemního plánování. Které to jsou? 

 

Strategické plánování podnikání 

PESTLE analýza poskytuje spoustu informací zasazených do kontextu – směr, kterým se podnik ubírá, positioning značky, problémové oblasti, které mohou vést k poklesu růstu a produktivity a podobně. 

 

Plánování pracovních sil 

PESTLE pomáhá identifikovat změny, které mohou mít zásadní dopad na budoucí zaměstnanost. Často čelíte obrovským změnám týkajícím se pracovní síly – nedostatek kvalifikovaných pracovníků, vytváření pracovních pozic, které dříve neexistovaly, snižování či přesouvání pracovních míst a tak dále. Analýza pomůže snížit dopady těchto změn, protože na ně budete připraveni.  

Tip: Naučte se zaměstnávat efektivně. Prozradíme vám jak. 

 

Marketingové plánování 

Protože analýza přináší informace o vnějších faktorech, přináší i zásadní poznatky o trhu. Pomůže vám tedy stanovit priority obchodních aktivit k dosažení konkrétních marketingových cílů. 

 

Vývoj produktů 

Analýza přináší zásadní poznatky o trhu, které vypovídají o reakci zákazníků na produkt nebo službu. To vám pomůže při rozhodování, jestli vstoupit na určitou cestu, nebo ji radši opustit, zda upravit stávající produkt či kdy ho uvést na trh.  

 

Organizační změny 

Analýza PESTLE funguje skvěle s analýzou SWOT. Pomáhá identifikovat potenciální příležitosti a hrozby v souvislosti se změnami na trhu práce, při legislativních změnách a podobně. 

 

Faktory analýzy PESTLE 

Každý z uvedených faktorů má vliv na organizaci a její fungování. Význam každého z nich se může lišit a záleží na odvětví, ve kterém podnikáte. Jaký vliv mají právě na vás, zjistíte díky pečlivé analýze. 

 

1. Politické faktory 

Tyto faktory určují, do jaké míry může vláda ovlivňovat dané odvětví nebo přímo společnost. Zahrnují daňovou politiku, environmentální předpisy, obchodní omezení, cla a také politickou stabilitu země.  

Například může vláda přinést daňové reformy, které mohou změnit celý systém generování příjmů firmy. Celní bariéry mohou být překážkou v provozování podnikatelské činnosti, stanovení minimálních dovozních cen a omezování vývozu a dovozu mají nepopiratelný vliv také. Jen si vzpomeňte na aktuální situaci po Brexitu. 

 

2. Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory patří hospodářský růst či pokles, úrokové míry, směnné kurzy, inflační a mzdové sazby, minimální mzda, pracovní doba, nezaměstnanost, dostupnost úvěrů i potřebné životní náklady. Všechno to jsou faktory, které určují výkonnost ekonomiky a které mají přímý dopad na podnik – krátkodobé i dlouhodobé. 

Kupříkladu zvýšení míry inflace ovlivní stanovení cen výrobků a služeb. Nejen vaše, ale i všech dodavatelů. Kromě toho inflace ovlivňuje také chování spotřebitele a jeho kupní sílu a může vést až ke změně modelů poptávky a nabídky v dané ekonomice.  

 

3. Sociální faktory  

Sociální faktory zahrnují kulturní normy a očekávání, zdravotní služby, míru růstu populace, věkové rozložení obyvatel, bezpečnost a další demografické údaje. Opět úzce souvisí se zaměstnaností. Navíc vám pomůžou pochopit, jaké rozpoložení aktuálně vládne na trhu a o jaké služby či produkty by mohl být zájem. 

Mezi sociálními faktory je potřeba vzít v úvahu také náboženství, vzdělanost, demografické změny, příjmy a kupní sílu obyvatelstva, vývoj pracovní síly a podobně. 

 

4. Technologické faktory 

Technologické faktory pracují s inovacemi a vývojem technologií. Patří k nim například rychlost technologických změn, vývoj infrastruktury a případné vládní či institucionální výzkumy. 

V dnešní době jsou to faktory, které nelze vynechat v žádné ze strategií. Aktuálně dochází k několika novým významným vývojovým trendům, jako je umělá inteligence, internet (ano, stále), strojové učení a podobně. Pokud se nedokážete trendu přizpůsobit, můžete ztratit svou pozici na trhu. 

Tip: Vyzkoušejte 12 tipů, jak ve svém marketingu vytěžit maximum z možností internetu. 

 

5. Legální (právní) faktory 

Právní faktory zahrnují změny legislativy, které mají vliv na zaměstnanost, přístup k využívaným materiálům, vliv na kvóty, dovoz, vývoz nebo zdanění. Všechny tyto faktory mají vliv na vnější i vnitřní stránku fungování podniku, některé mají dokonce vliv na celé podnikatelské prostředí v zemi. 

Kromě toho sem spadají i vlastní zákony, pravidla a předpisy, které má každá společnost vlastní a které zaměstnanci dodržují. PESTLE analýza bere v úvahy obě tyto oblasti. 

 

6. Environmentální faktory 

Tyto faktory se zabývají především působením okolního životního prostředí a vlivem ekologie. Patří sem zákony o likvidaci odpadů, zákony o ochraně životního prostředí, regulace spotřeby energie a další. 

Environmentální faktory jsou klíčové především pro odvětví cestovního ruchu, zemědělství a podobně. Nicméně globální oteplování, přechod na udržitelné zdroje a etické získávání zdrojů donutily snad každou organizaci, aby ve svém fungování environmentální faktory zohlednila.  

 

Jak provést PESTLE analýzu? 

Aby byla analýza co nejúčinnější, musíte ji provádět pravidelně. Díky tomu získáte konkurenční výhodu – například tím, že si dříve všimnete trendů nebo dříve zareagujete na legislativní požadavky. 

Analýza zahrnuje několik kroků: 

 

 • Určete rozsah výzkumu. Výzkum by měl zahrnovat vaši současnou i budoucí situaci a měl by se vztahovat na všechny oblasti podnikatelského světa, kterých se vaše společnost dotýká. 

 • Určete tým, který se analýzou bude zabývat, a rozdělte zodpovědnosti. Zapojení různých lidí z různých oblastí pomáhá při sběru dat i při následné analýze. 

 • Shromážděte dostatek dat a analyzujte je – zhodnoťte, jaký dopad mají na vaše podnikání a nakolik s nimi při strategiích a plánování musíte počítat. 

 • Vytvořte pořadí otázek a faktorů, které je potřeba řešit. Snažte se co nejdříve vyřešit problém, který může mít velký dopad na fungování firmy. 

 • Určete možnosti řešení, které je specifické pro vaši společnost a prostředí, ve kterém se nachází. 

 • Vytvořte dokument s informacemi, problémy a otázkami, kterými je potřeba se zaobírat. 

 • Diskutujte o zjištěných závěrech analýzy se všemi zúčastněnými stranami, s lidmi, kteří mají rozhodovací pravomoce i s profesionály.  

 • Rozhodněte o opatřeních, která je potřeba přijmout, a o trendech, které je potřeba sledovat. 

 

Výhody a nevýhody PESTLE analýzy  

 

 • Má jednoduchý rámec, který je snadno pochopitelný a proveditelný. 

 • Usnadňuje pochopení podnikatelského prostředí. 

 • Podněcuje strategické myšlení. 

 • Umožňuje předvídat podnikatelské hrozby a minimalizovat jejich dopady. 

 • Umožňuje rozpoznat příležitosti a využít je. 

 • Při použití zjednodušených a nedostatečných údajů může vést ke zkresleným výsledkům. 

 • V obrovském množství dat se jde snadno ztratit, což může vést k paralýze. 

 • Analýza pracuje s předpoklady, takže je riziko, že se zmýlíte. 

 • Tempo změn ztěžuje předvídání vývoje. 

 

Kdo je připraven, není zaskočen 

Analýza PESTLE je pro vás skvělým nástrojem, který dokážete využít v několika oblastech. Přináší důležité informace o možném vlivu vnějších faktorů a dá vám příležitost se lépe připravit na jakýkoliv druh problémů, které tyto faktory mohou způsobit. 

Neváhejte se při analyzování a plánování obrátit na profesionály. Pomůžeme vám s vytvořením obchodní strategie a se strategickou analýzou. S námi budete vědět o cílech, o cestě, jak jich dosáhnout, i o všech nástrahách, které vás můžou čekat. 

 

 
 

Zlepšete svoji akvizici
ještě dnes

Jak si přejete využít svých
300 Kč zdarma?

Napište nám a my se
vám obratem ozveme.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
4.9 hodnocení
4.9 hodnocení
Exkluzivní tipy jen pro vás
Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte přístup k exkluzivním tipům a novinkám, které na blogu nenajdete.
 • Každou neděli vám pošleme tip z oblasti marketingu, podnikání nebo osobního rozvoje.
 • Každý druhý čtvrtek vás upozorníme na nejzajímavější články na blogu.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Byl jste úspěšně přihlášen k odběru
Gratulujeme, nyní odebíráte novinky z myTimi.
icon

Mohlo by vás zajímat

Všechny články >
Timi photo
Jan Skovajsa
CEO
zakladatel, CEO a zároveň jeden z investorů myTimi

Napište mi, s čím potřebujete pomoci, a pojďme se sejít

Zpráva
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
4.9 hodnocení

Těšte se na výhody

fajfka
Jste nespokojení? Neplatíte
fajfka
myTimi už využívá více než 9 679 zákazníků
fajfka
Platíte za výsledky a vždy dopředu víte kolik
fajfka
Na projekty nahlížíme z perspektivy majitele firmy