Marketing  |  Přečteno 472 x
25. 6. 2024

PPC marketing: Jak pracují PPC agentury a na co si dát pozor?

PPC reklamy jsou dnes nepostradatelnou součástí marketingové strategie většiny firem, ať už jde o cíl získat nové zákazníky, nebo zvýšit prodeje. Víte ale, jak takové PPC agentury vůbec pracují, jak poznat tu nejlepší pro vaše podnikání a na co si dát při spolupráci s ní naopak pozor? Náš šéf výkonnostního týmu Honza Venkrbec vám předá zkušenosti

banner

Jak poznat, která PPC agentura je ta nejlepší?

Každá špičková PPC agentura by měla: 

 • Mít odborné znalosti a zkušenosti v oblasti PPC reklamy (na svém webu má například zveřejněné případové studie). 
 • Pravidelně a otevřeně komunikovat s klientem
 • Pravidelně sledovat a analyzovat výkon PPC kampaní
 • Pravdivě informovat o výsledcích kampaní
 • Být transparentní v interpretaci výsledků
 • Přistupovat ke každému klientovi individuálně
 • Přicházet s novými a inovativní nápady, které pomohou klientovi vyniknout v konkurenčním prostředí. 

V následujících odstavcích vám přiblížíme práci PPC agentury i na co si máte dát při spolupráci s ní pozor. Vše doplňujeme o rady našeho šéfa výkonnostního týmu Honzy Venkrbce a na konci článku se dozvíte, jak děláme PPC marketing v myTimi. 

 

Jaké má spolupráce s PPC agenturou výhody? 

Marketingový specialista, který nepracuje v PPC agentuře, bude vždy uvažovat v rámci své omezené bubliny. Je často limitovaný svým prostředím, pracuje s jedním produktem, jedním e-shopem a stejnými službami, což mu ztěžuje myslet mimo tuto zažitou oblast. 

PPC agentura působící v Praze, v jiném českém městě, nebo dokonce v zahraničí, má ale širší rozhled. Spolupracuje totiž s různými klienty a řeší různá témata marketingových kampaní. Tím získává hlubší znalosti o marketingových nástrojích a technikách, které musí řešit u každého klienta individuálně, stejně jako tvorbu reklamy. Pro daného klienta a do daného tématu pak dokáže zapracovat prvky načerpané z různých projektů. 

Jaké služby PPC agentura poskytuje? 

PPC agentury se zaměřují na správu a optimalizaci online reklamních kampaní, kde klient platí za každé kliknutí na reklamu (PPC = pay per click). PPC reklamy se objevují ve výsledcích vyhledávání (na Googlu, Seznamu atd.) nad organickými výsledky, na partnerských webech nebo na sociálních sítích (Facebook, Instagram, TikTok, Youtube atp.). O co nejlepší pozici a zobrazení reklamy se bojuje prostřednictvím aukce, kde soutěžíte s ostatními inzerenty. 

PPC agentura zpravidla zvládá tyto typy reklam: 

 1. Vyhledávací kampaň (Search Ads) – reklamy se spouští na dané klíčové slovo, na které kampaň cílí. Zobrazují se tedy, jakmile uživatel zadá do vyhledávacího pole dotaz, který je podobný vašemu klíčovému slovu. 
 2. Obsahová kampaň (Display Ads) – u těchto kampaní se používají reklamní bannery, dynamické bannery nebo kombinace bannerů a textů. 
 3. Produktová kampaň – u této reklamy se zobrazí obrázek produktu, název, prodejce a cena. Najdete ji nad textovými reklamami nebo po pravé straně vedle výsledků vyhledávání. 
 4. Videokampaň – používají se pro inzerci v obsahové síti. Může se jednat například o reklamu na YouTube. 
 5. Zbožové srovnávače – jedna z důležitých platforem pro každý e-shop, kdy se reklamy v rámci vyhledávání zobrazují na lepších příčkách srovnávače. O tom, jak zbožové srovnávače fungují, kdy je využít a co vám přinesou, jsme se rozepsali v článku Zbožové srovnávače: Prodejní kanál, který vám vydělá spoustu peněz za malé náklady. 

Součástí PPC služeb je také tvorba bannerů, nastavení analytiky a reporting. 

PPC agentura pomáhá firmám efektivně využívat online reklamu k dosažení jejich marketingových a obchodních cílů, jako je zvýšení návštěvnosti webových stránek, získávání potenciálních zákazníků a růstu prodejů. Docílí toho právě správou PPC kampaní, jejich optimalizací a také analýzou a interpretací výsledků. 

V myTimi se specializujeme na PCC reklamy na Google Ads – od vyhledávacích přes obsahové, produktové až po reklamy na YouTube, včetně videoreklam. Děláme ale také reklamy přes Sklik. Na platformě Meta pak umíme reklamy na Facebooku a Instagramu, dále také reklamu na TikToku i Bingu a zbožové srovnávače. „Dá se říct, že jsme schopní zvládnout snad cokoliv,“ říká Honza. Kromě toho pro naše klienty zdarma pořádáme školení, workshopy a prezentace o aktuálních trendech. Díky tomu můžeme společně udržet krok s dostupnými nástroji i vývojem marketingového trhu. 

 

Jak tyto PPC kampaně přispívají k dosažení skvělých výsledků? 

Tuto otázku vztáhneme k myTimi. 

Díky tomu, že pokrýváme všechny základní reklamní kanály, můžeme kampaň přizpůsobit na základě toho, jaký kanál nejlépe vyhovuje danému účelu: „Na Googlu preferujeme „search-ovky“ (vyhledávací reklamy), na Skliku často využíváme display reklamy. Na platformě Meta využíváme sílu sociálních sítí, lidé tady tráví hodně času a například na Facebooku jsou ochotní konzumovat reklamní obsah. Každý reklamní kanál tedy využíváme na něco jiného, a právě v tomto propojení tkví síla k dosažení skvělých výsledků,“ říká Jan Venkrbec (Digital Marketing Director). 

Důležitá je také pravidelná správa a optimalizace PPC kampaní. Ptáte se proč? Důvod je jednoduchý – peníze. Nepravidelnou správou budete totiž utrácet peníze za kampaně, které nefungují, nebo platit za prokliknutí nerelevantních klíčových slov. Pravidelným PPC servisem tak zajistíte efektivní fungování reklam a chráníte váš rozpočet před zbytečnými výdaji. 

 

Co zahrnuje správa PPC kampaní? 

Cena za správu PPC kampaní se odvíjí od konkrétních kampaní, ale v zásadě zahrnuje: 

 • třídění klíčových slov, 
 • psaní textací, 
 • vizuál reklam, 
 • strategie nabídek (roční CPC nebo automatické nabídky), 
 • spouštění kampaní, 
 • optimalizaci PPC kampaní (přidávání a vyřazovaní klíčových slov, kontrola a úprava obsahu či rozpočtu, úprava cílení v souladu s obchodními cíli atd.), 
 • měření úspěšnosti PPC reklam, 
 • A/B testování, 
 • reporting, analýzu a interpretaci dat. 

 

Jak agentury optimalizují PPC kampaně? 

Vždy záleží na tom, o jakou kampaň se jedná. Každý typ kampaně (vyhledávací, obsahová, videokampaň atp.) vyžaduje specifický přístup. U vyhledávacích a obsahových kampaní to vypadá následovně: 

 • Vyhledávací kampaně – je důležité zaměřit se na vyhledávací dotazy, tedy konkrétní fráze nebo slova, která uživatelé zadávají do vyhledávačů. Tyto dotazy sledovat, třídit na nerelevantní a relevantní a ty relevantní použít. K relevantním klíčovým slovům pak napsat co nejpřesnější reklamní textaci, kterou směřovat na odpovídající landing page
 • Obsahové kampaně (bannery, videa) – tady je to o kreativě (graficky či textově zpracované reklamní sdělení). To znamená zkoušet různé textace na banner, testovat a porovnávat, co funguje líp a co hůř. 

A jak to děláme v myTimi vám prozradí Honza: „V myTimi máme sadu landing pages, klíčových slov a reklamních textů. A tyto tři prvky k sobě postupně modelujeme a přizpůsobujeme tak, aby navzájem co nejlépe korespondovaly. To nám pomáhá dosáhnout lepšího výkonu reklam a celkově lepších výsledků kampaní.“ 

Tip: Optimalizaci jsme se více věnovali v článku Optimalizace PPC kampaní: audit krok za krokem

Jak měřit úspěšnost PPC kampaní? 

Existuje několik klíčových ukazatelů výkonu, na které se agentury při vyhodnocování úspěšnosti PPC reklam zaměřují: 

 • Míra prokliku (CTR) – jak účinně reklama přiláká pozornost uživatelů a přiměje je k tomu, aby na ni klikli. 
 • Konverzní poměr – jak efektivně dokáže reklama přeměnit kliknutí na konverze. 
 • Náklady na akvizici zákazníka (CPA) – částku, kterou zaplatíte za každého nového zákazníka získaného prostřednictvím PPC kampaně. 
 • ROAS – poměr mezi příjmy generovanými z vaší PPC kampaně a náklady vynaloženými na tuto kampaň. 
 • Průměrná cena za proklik na reklamu (CPC)
 • Počet zobrazení reklamy
 • Míra opuštění webu

Honza dodává: „Někdy klient přijde s poptávkou na zvýšení návštěvnosti webu, ale když se hlouběji doptáváme, ukáže se, že jeho skutečným cílem je zvýšit prodej. Takže jde o získání více poptávek a objednávek. V konečném důsledku jde vždy o obchodní výsledky, tedy poptávky a nákupy, ty jsou pro klienta nejdůležitější.“ 

A to je to hlavní, na co byste se měli zaměřit. Nezáleží totiž na tom, jestli na váš web přišlo 5 000 nebo 10 000 lidí. Pokud těch 10 000 návštěvníků přineslo tržby v hodnotě 2 000 Kč a těch 5 000 naopak 4 000 Kč – je vám pak vlastně jedno, kolik lidí vaši webovou stránku navštívilo

 

Proč je PPC marketing efektivní a jaké má přednosti oproti jiným formám reklamy? 

Naprostou předností PPC marketingu je jednoznačná měřitelnost. To znamená, že můžete přesně sledovat čísla a na základě nich posuzovat efektivnost kampaní. Na rozdíl od billboardů u dálnice, kde můžete tak akorát odhadovat, kolik lidí projede kolem a kolik z nich si reklamy všimne, online prostředí vám poskytne jasná data, která lze přesně měřit a analyzovat

Tip: Podívejte se, proč jsou obsahové kampaně důležité pro růst byznysu

Jak agentury přistupují k analýze a interpretaci dat z PPC kampaní? 

Pro správné vyhodnocení výkonnosti reklamy si musíte nejprve definovat klíčové KPI metriky. Těm jsem se více věnovali v odstavci Jak měřit úspěšnost PPC kampaní. Nejčastěji se jedná o: 

 • CPC (průměrná cena za proklik na reklamu), 
 • CTR (míra prokliku) 
 • počet zobrazení reklamy, 
 • počet konverzí, 
 • míra opuštění webu. 

Pokud budete mít například k dispozici 10 000 Kč na propagaci a chcete zvýšit návštěvnost webu o 1 000 uživatelů za měsíc, budete sledovat a následně vyhodnocovat metriku CPC. Tu budete udržovat na maximálně na 10 Kč za kliknutí. 

V Google Analytics nebo Skliku pak najdete téměř jakákoliv data, která budete k vyhodnocování potřebovat. K nim si pak musíte vzít náklady, které jste na PPC reklamu vynaložili a výnosy, které vám přinesla. Pro zhodnocení efektivnosti kampaně pak musíte tyto náklady a výnosy porovnat s daty z Google Analytics nebo Skliku a PPC systémů, kde máte reklamy spuštěné

Honza dále upozorňuje: „PPC agentury mohou data ohýbat a výsledky přikrášlovat. Může se vám tedy stát, že vám místo získání 100 poptávek za domluvenou cenu prezentují přivedení 10 000 návštěv na váš web.“ A to, jak už jsme zmínili výše, pro vás není relevantním ukazatelem úspěchu. 

Agentury dokážou data zpravidla zanalyzovat, ale pak už je nemusí umět dostatečně interpretovat. Zasypou vás spoustou čísel a tabulek, ale chybí jim schopnost vysvětlit, jak spolu jednotlivé údaje souvisí a proč jsou čísla taková, jaká jsou. 

V myTimi nastavujeme analytiku co nejvíc do hloubky – měříme nejen kliknutí na CTA tlačítka, ale i počet konverzí a chování návštěvníků na stránce. 

Na co si dát při spolupráci s PPC agenturou pozor? 

PPC agentury často špatně nastavují měření. Analytické nástroje je nezbytné pravidelně udržovat, protože i malé úpravy na webu mohou měření narušit nebo způsobit duplikace dat. Pokud pak využívají ještě automatické strategie nabídek bez správně nastaveného měření, reklamní systémy nemají správná data k učení, což má negativní dopad na výkonnost a efektivitu kampaní. 

Klienti se také často setkávají se špatnou komunikaci a interpretací výsledků – agentura s nimi komunikuje málo nebo naopak vůbec, zkresluje informace nebo prezentuje výsledky tak, aby vypadala dobře, i když to klientovi ve skutečnosti nepřináší požadované výsledky. 

Před zahájením spolupráce s PPC agenturou se proto zeptejte na následující otázky: 

 • Máte nějaké reference od předchozích klientů? 
 • Jak byste přistupovali k mému projektu? 
 • Kdo bude zodpovědný za náš projekt? 
 • Jak často se budeme setkávat a komunikovat spolu ohledně průběhu projektu? 
 • Jaká jsou vaše očekávání ohledně naší spolupráce – číselné predikce výsledků? 

Určitě si tedy vyžádejte reference předchozích klientů a zjistěte, jak by agentura přistupovala k vašemu projektu. Požadujte také číselné predikce výsledků – „Ty se bohužel většina agentur zdráhá poskytnout a výsledky popisuje pouze obecně. Řekne vám tedy třeba jen to, jaké obrázky vytvoří a kam jakou reklamu umístí. Tím se třeba naše agentura odlišuje. Před zahájením spolupráce totiž vždy vytváříme číselnou kalkulaci a naše odhady jsou obvykle velmi přesné,“ říká Honza Venkrbec. 

Zeptejte se také na senioritu týmu – kolik seniorů v týmu je, kdo bude na vašem projektu pracovat a v případě, že bude v týmu junior, zda bude pod dohledem seniora. V myTimi klademe důraz na to, aby každý klient měl vždy přímou podporu seniorních členů týmu. Každý projekt začíná spoluprací s vysoce zkušeným členem týmu, který dohlíží na celkový průběh. Operativní část svěřujeme juniorovi, ale klíčová rozhodnutí jsou vždy přijímaná zkušenými členy týmu. 

Tip: Zajímá vás, jak je možné, že náš šéf výkonnostního týmu Honza zná praktiky PPC agentur, a chtěli byste vědět, kde získal takové znalosti online reklamy? Odpovědi najdete v rozhovoru.

Jak děláme PPC marketing v myTimi? 

Rozumíme nejen marketingu, ale i byznysu. Nebudeme proto pro vás tvořit jednu reklamu za druhou a ani se nespokojíme s tím, že vaši značku „pouze“ zviditelníme. My totiž víme, že vaším cílem není mít jen hezkou reklamu, ale především tržby. Dohlížíme na to, aby váš produkt i všechny další procesy dávaly smysl. Pomůžeme vám proto i s nastavením správné strategie, abyste věděli, kterými kroky se vydat a co je pro vás v tuto chvíli nejlepší. 

 

Příklady úspěšných PPC kampaní, které jsme realizovali v myTimi 

Naše PPC kampaně přinesly skvělé výsledky už několika klientům. Tady jsou některé příklady našich úspěchů: 

 • Společnosti Monkey Mum prodávající zábrany na postel a další potřeby pro maminky s dětmi jsme díky PPC reklamám zpětinásobili počet objednávek
 • Zubní klinice CLINIC+ jsme díky PPC reklamám snížili cenu za rezervaci na zubní prohlídku nebo konzultaci z 600 Kč na 200 Kč a zároveň jsme zajistili stabilní růst nových klientů
 • České firmě Bonaloka, která prodává kosmetiku a doplňky stravy, jsme za 7 měsíců ztrojnásobili počet objednávek
 • Společnosti EcoFleet, která se zabývá monitoringem vozidel a správou vozového parku, přivádíme každý měsíc 2 500 nových uživatelů
 • Firmě Copy General jsme pomocí PPC kampaní šestkrát zvýšili průměrnou hodnotu objednávek B2B klientů

Nechte PPC marketing na nás

Díky našim zkušenostem se správou PPC kampaní po celé České republice i v zahraničí, se postaráme o vaši reklamu, ať už jde o webové vyhledávače, sociální sítě nebo zbožové srovnávače. Připravíme pro vás textace, optimalizujeme parametry a zajistíme, že všechno klapne v rámci vašeho rozpočtu. 

Správa PPC kampaní vyžaduje přesné zacílení a opatrnost při nakládání s rozpočtem. Tím zajistíte, že vaše reklama bude skutečně efektivní a dosáhne stanovených cílů. Svěřte správu PPC reklam nám a zrychlete tak růst vašeho podnikání až pětkrát.

 

 
 
 

Zlepšete svoji akvizici
ještě dnes

Napište nám a my se vám obratem ozveme.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
4.9 hodnocení
4.9 hodnocení
Exkluzivní tipy jen pro vás
Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte přístup k exkluzivním tipům a novinkám, které na blogu nenajdete.
 • Každou neděli vám pošleme tip z oblasti marketingu, podnikání nebo osobního rozvoje.
 • Každý druhý čtvrtek vás upozorníme na nejzajímavější články na blogu.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Byl jste úspěšně přihlášen k odběru
Gratulujeme, nyní odebíráte novinky z myTimi.
icon

Mohlo by vás zajímat

Všechny články >
Timi photo
Jan Skovajsa
CEO
zakladatel, CEO a zároveň jeden z investorů myTimi

Ozveme se vám do 24 hodin

Zpráva
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
4.9 hodnocení

Těšte se na výhody

fajfka
Víme, jak růst
fajfka
myTimi už využívá více než 9 679 zákazníků
fajfka
Platíte za výsledky a vždy dopředu víte kolik
fajfka
Na projekty nahlížíme z perspektivy majitele firmy