Marketing  |  Přečteno 563 x
31. 10. 2023

Rychlé školení linkbuildingu aneb kurz získávání zpětných odkazů

Máte webové stránky? Slovy klasika bychom dodali „a mohla bych je vidět“? A to je právě ten problém – můžete mít sebevymazlenější web, ale pokud není vidět a lidé ho nenajdou, protože se schovává až na desáté stránce výsledků vyhledávání, je něco špatně. Aby to bylo správně a vaše stránky se zařadily na předních místech vyhledávačů, používají se SEO metody. O co jde?  

banner

Optimalizace pro vyhledávače – SEO 

Zkratka SEO znamená search engine optimization, ve volném a ustáleném překladu tedy to, co jsme uvedli v nadpisu – optimalizace pro vyhledávače. Byť výstižnější (a etymologicky správnější) by bylo spíše optimalizace nalezitelnosti na internetu. Jde o soubor praktik, metod a postupů, které se provádějí přímo na dané stránce (tzv. on-page SEO) nebo mimo danou stránku (pak jde o tzv. off-page SEO) s cílem zařadit daný web na co nejvyšší pozice ve výsledcích vyhledávání.  

Jde o komplexní problematiku, můžeme ji rozdělit dále na technické, strategické či obsahové SEO, a dokonce i na podvodné SEO (tj. neetické praktiky a metody, které jsou v rozporu se zásadami politik vyhledávačů, jako jsou skryté texty, spam nebo záměrné klamání softwarových robotů vyhledávačů). 

Tip: Seznamte se se 6 způsoby, jak poznáte podvodné SEO

Dalším významným podoborem je tzv. SEO linkbuilding, který se zabývá zvyšováním hodnocení stránek vyhledávači prostřednictvím získávání zpětných odkazů. 

Linkbuilding – co to je? 

Jedná se o nejvýznamnější off-page SEO techniku, která spočívá v budování (získávání) zpětných odkazů. Co je zpětný odkaz? Jde o odkaz, který vede z jiné webové stránky na náš web (můžete se setkat i s výrazem inbound link nebo backlink). Zpětné odkazy na web jsou zásadní právě pro vyhledávače – jejich počet a kvalita jsou významným faktorem hodnocení kvality a oblíbenosti daného webu, což zase do značné míry ovlivňuje pořadí výsledku vyhledávání daných stránek (SERP). Díky tomu pak dochází k růstu návštěvnosti a v zásadě i k rozšiřování povědomí o vaší značce. 

Tip: Přečtěte si, co je linkbuilding a jak ho používat.  

Kvalitní a účinný linkbuilding využívá kvalitní zpětné odkazy – jejich jakost definují následující faktory: 

 

Kvalita stránky, ze které odkaz vede 

Pokud například na vaši stránku o hubení krtků povede odkaz z webu zabývající se komparativní religionistikou, nejde o relevantní zpětný odkaz. To znamená, že z hlediska hodnocení vyhledávačů bude mít mnohem menší váhu než odkaz vedoucí kupříkladu z navštěvované stránky o praktických tipech pro zahrádkáře. Naopak velmi cenné jsou zpětné odkazy na web z tzv. autoritativních stránek (tj. takových, které mají vysokou relevanci pro konkrétní předmět nebo odvětví). Ideální je tedy autoritativní web s podobným obsahem. 
 
Zajímavost: Než se vyhledávače začaly zaobírat relevancí a kvalitou zpětných odkazů, zneužívalo se to k tvorbě tzv. „google bomb“ – obrovské množství nerelevantních odkazů s určitými klíčovými slovy vyneslo na první místo ve vyhledávání zcela nerelevantní stránku. Pokud jste například v roce 2006 zadali do Googlu dotaz „namyšlenej buran“, na prvním místě se ve vyhledávání objevil web paroubek.cz. Dnes už podobné praktiky nefungují (tzv. nepřirozené odkazování a nadměrné protlačování klíčových slov vede naopak k penalizaci webové stránky). 

 

Anchor text (text, který zpětný odkaz obsahuje) 

I v tomto případě jde především o kontext a relevanci k cílové stránce. Nezkoumá se ale pouze kvalita a autoritativnost stránky, nýbrž pouze kotevního textu. Ten by se měl nacházet v obsahové části stránky (tj. ne třeba v patičce) a ideálně by měl popisovat, na co odkaz vede (a obsahovat klíčovou frázi), ale neměl by zase být příliš košatý a dlouhý.  

Třeba takto: podívejte se, co je technické SEO a jak ho zlepšit. Nejsou vhodné kotevní texty typu „zde“, „tady“ a „sem“ (př.: najdete zde, stáhnete tady, podívejte se sem). Anchor (kotevní) text by neměl obsahovat jen osamocené klíčové slovo. Tato praktika jde přímo proti zásadám Googlu a rapidně snižuje pravděpodobnost, že vyhledávač bude brát odkaz v potaz. 

 

Stáří odkazu 

Ne nadarmo se říká „kdo chvíli stál, již stojí opodál“. Kvalitní zpětné odkazy vedou z aktuálních a navštěvovaných stránek – patnáct let starý příspěvek na diskuzím fóru nebo sociální síti, který odkáže na vaše stránky, vám příliš nepomůže. Na druhou stranu platí, že odkaz by měl být trvalý

Technické parametry 

Odkaz nemá trackovací parametry a není označený jako „nofollow“, „ugc“ či „sponsored“. 

Tip: Chcete nahlédnout do „zákulisí linkbuildingu“? Přečtěte si rozhovor s linkbuilding expertem Milanem Fafkem. Zajímavé postřehy najdete i v rozhovoru se SEO specialistkou Magdou.  

 

Linkbuilding a jeho typy 

Dobrá, vysvětlili jsme si, co je linkbuilding a nadefinovali, jak vypadá kvalitní a relevantní zpětný odkaz. Pojďme si vysvětlit další principy a typy linkbuildingu. 

Z hlediska umístění zpětných odkazů: 

 

Linkbuilding dále dělíme podle metody získávání zpětných odkazů: 

 • Přímý (aktivní) linkbuilding – znamená, že se sami pokoušíme o aktivní získání zpětných odkazů. Například tím, že píšeme články, vkládáme do nich odkazy a články distribuujeme na jiné weby. Některé weby umožňují i ruční vložení odkazu, typicky jde o nejrůznější webové katalogy nebo diskusní fóra. Samozřejmě to jde i tak, že někoho požádáme, aby na nás odkázal (tuto problematiku ještě dále podrobněji rozvedeme – kvalitní zpětné odkazy se totiž dají i odkoupit nebo je lze získat jinou formou kompenzace). 
 • Nepřímý linkbuilding – obsah přiblížíme potenciálním klientům například pomocí sociálních sítí. O budování odkazů si tak neříkáme přímo, ale podnikáme k tomu určité nepřímé kroky. 
 • Organický linkbuilding – vzniká tehdy, když na nás uživatelé nebo jiné stránky odkazují sami od sebe, aniž bychom je o to explicitně žádali. Jde o ideální formu linkbuildingu (získávání zpětných odkazů nás nestojí žádné prostředky), nicméně funguje víceméně pouze s velmi kvalitním obsahem. 

Tip: Pronikněte do tajů získávání zpětných odkazů v rozhovoru s linkbuilding expertem Milanem Zemanem

 

Další dělení může vycházet ze zvolené linkbuilding strategie: 

 • Výměna zpětných odkazů – patrně nejvyužívanější technika v rámci linkbuildingu. Najdeme vhodný web, umístíme na něj odkaz na vlastních stránkách a majitele požádáme o výměnu (jde tedy o aktivní linkbuilding s kompenzací). Jde o pracnou a zdlouhavou metodu – nalezení vhodného webu bývá zpravidla složité. A i v tomto případě platí, že sami musíme nabízet hodnotný obsah, na který ostatní rádi odkážou. 
 • Broken linkbuilding – spočívá v aktivním vyhledávání nefunkčních (broken) odkazů na nějaké stránce. K vyhledávání těchto odkazů používají linkbuilding experti specializované nástroje (např. Majestic nebo Ahref). Jakmile se takový odkaz najde, je třeba vytvořit nový a kvalitní obsah, který téma z rozbitého odkazu dobře pokrývá a je poutavý pro čtenáře.  
 • Následně je třeba se domluvit s majitelem webu s nefunkčním odkazem, vysvětlit mu, proč mu takový odkaz škodí (snižuje hodnotu stránky) a nabídnout mu odkaz na vlastní vytvořený obsah. Broken linkbuilding lze použít i v případě celé expirované domény, kterou si zaregistrujeme na sebe. Tím odpadne starost s kontaktováním původního majitele webu, na druhou stranu může jít v některých případech o poměrně nákladné řešení. 

Všechny tři uvedené varianty fungují nejlépe, pokud máte kvalitní obsah s přidanou hodnotou. U organického linkbuildingu je to ale naprosto zásadní požadavek. 

Tip: Věděli jste, že společnosti Fingo.cz jsme díky zpětným odkazům na web zvýšili organickou návštěvnost o neuvěřitelných 432 %? Podívejte se, jak jsme to dokázali

Linkbuilding má cenu 

Pokud jsme vás doteď nepřesvědčili o výhodnosti linkbuildingu, podívejte se na jeho nejvýznamnější přínosy: 

 • Rychlejší indexace stránek – kvalitní zpětné odkazy pomáhají váš web lépe a rychleji zaindexovat u vyhledávačů. To znamená, že vyhledávač vaše stránky vyhodnotí jako relevantní a důležité.  
 • Zvýšení autoritativnosti webu – externí odkazy pomáhají budovat autoritu webu. Je to jejich hlavní funkce, proto jsou externí odkazy žádoucí. Je ale důležité, aby zpětné odkazy vedly z webů, které jsou vyhledávači považované za důvěryhodné. Jak už jsme zmínili výše, stovky odkazů z pochybných stránek vám rozhodně nepomohou, dokonce vás mohou i poškodit. 
 • Usnadnění orientace na stránce – z pohledu zákazníků je zásadní, aby na webu rychle a pohodlně našli to, co hledají. S tím jim výrazně pomůžou interní odkazy, díky kterým se dostanou tam, kam potřebují. Příkladem může být článek o nějaké službě – např. v tomto případě jde o SEO. Do takového článku rovnou vložíme relevantní interní odkaz, kde si čtenáři mohou službu prohlédnout.  
 • Zvýšení prodejů – jak už jsme uvedli výše, linkbuilding v konečném důsledku pomáhá dostat váš obsah na vyšší pozice ve vyhledávání. Vhodně využité odkazové příležitosti posilují autoritativnost cílových stránek, tím dostávají obsah na vyšší pozice.

Fakta místo řečí 

Dobrá, zahrnuli jsme doteď vás samými pozitivy – kde bereme tu neochvějnou jistotu, že se vše výše uvedené zakládá na pravdě? Co funguje dobře a co příliš ne? Jednoduchá odpověď: testování hypotéz, měření a vyhodnocování velkých objemů statistických dat. Čerpali jsme např. z této korelační studie, která mj. prokázala, že: 

 • krátké adresy URL mívají o něco lepší hodnocení než dlouhé adresy URL, 
 • autorita webových stránek (hodnocení URL) má korelaci s vyšším hodnocením, 
 • počet odkazujících domén má vliv na hodnocení a  
 • komplexní obsah silně koreluje s vyšším hodnocením. 

Trochu jinými korelacemi a vztahy mezi měřenými daty se zabývala tato studie. Mimo jiné potvrzuje sílu zpětných odkazů z autoritativních stránek, a hlavně to, že zpětné odkazy korelují s hodnocením vyhledávače

Rizika linkbuildingu 

Každá mince má dvě strany a každý krajíc chleba dvě kůrky (dobrá, kromě patky, ale neberte nás za slovo). Linkbuilding není v tomto ohledu žádnou výjimkou. 

 • Špatný web – pokud na nás odkazuje nekvalitní nebo vysloveně špatný web, může nás to v konečném důsledku poškodit. 
 • Získávání zpětných odkazů stále stejným způsobem – jestliže nějakou techniku nebo linkbuilding strategii opakujeme stále dokola a pořád stejně, její účinnost se bude snižovat. 
 • Nedostatek trpělivosti – linkbuilding je soustavná mravenčí práce, jejíž výsledky se neobjeví za týden, měsíc a kolikrát ani za kvartál. To ale neznamená, že se dělá špatně. 
 • Špatné vyhodnocení – efektivita linkbuildingu se neměří snadno a výsledky se často dezinterpretují. Nelze totiž měřit dopad každého odkazu, sleduje se proto trend růstu organické návštěvnosti a pozic. Mějte na paměti, že správná linkbuilding strategie musí vždy vycházet z ROI. Celá investice do SEO se zkrátka musí vyplácet a mít požadovanou návratnost. 

 

Jak získat zpětné odkazy 

Každý specialista potvrdí, že existují desítky způsobů, jak na linkbuilding. Hledání odkazových příležitostí je individuální a linkbuilding expert má trochu jiný přístup k jejich objevování i získávání. Některé taktiky a postupy (např. broken linkbuilding) jsme už nastínili výše. 

Pojďme si představit další metody. 

 

Nakupování zpětných odkazů 

Začínáme poměrně kontroverzí technikou, která je často označovaná za neetickou či nekalou praktiku. Jedná se však o mýtus – jestliže je za každým nákupem promyšlená linkbuilding strategie, je nákup zpětných odkazů rozhodně v pořádku. Musí však být uvážený a v každém případě brát ohled na koncového uživatele v ohledech, které jsme už uváděli (odkazování do relevantního obsahu, srozumitelnost, kvalita atd.). 

 

Přímé zadávání zpětných odkazů 

Jak už jsme zmínili, jde o nejsnazší metodu, přinejmenším v případě online katalogů (např. Moje firma na Seznamu či Googlu). Existují i oborové katalogy, které se zaměřují na specifické společnosti. Velmi podobné je to v případě smluvních partnerů, se kterými spolupracujete. Sice nejde vysloveně o přímé zadávání, ale pokud daná firma např. využívá v referencích naše logo nebo nás na webu přímo uvádí jako partnery, je nasnadě si říct o vložení odkazu, který povede na náš web. 

 

Budování brandových zmínek 

Pro získávání brandových zmínek se využívá často nástroj Google Alerts, který hlídá brandové zmínky napříč celým internetem. Nejčastěji jde o publikované články, které citují nebo zmiňují naši firmu, ale nevede od nich odkaz na náš web. Úspěšnost získání takového odkazu je zhruba 50% s lepšími výsledky u větších společností. 

 

Sponzoring 

Pro získávání zpětných odkazů můžeme využít nějakou neziskovou nebo charitativní organizaci a dohodnout se s ní na sponzorství. Jistě, tato technika je velmi nákladná, na druhou stranu nejde jenom o linkbuilding. Uděláte správnou věc, kterou navíc můžete dál zhodnotit v další sebepropagaci. 

 

Guest posting (blogging) 

Tato technika předpokládá vytvoření kvalitního obsahu, který se potom vydá na jiném webu. Mělo by jít o kvalitní web, který má dobrou návštěvnost a podobné cílení jako naše vlastní stránky. Majitel webu získá vynikající obsah bez práce a my zpětný odkaz na náš web a zvýšení počtu návštěv. 

Tip: Podívejte se, jak jsme díky linkbuildingu a SEO zvýšili počet konverzí o 40 %

myTimi – SEO a linkbuilding experti ve vašich službách 

Linkbuilding je náročný a zdlouhavý – ale naštěstí na něj nejste sami. Napíšeme pro vás hodnotné články a umístíme je na weby, na kterých se pohybují vaši zákazníci. Navrhneme, kolik článků měsíčně ideálně publikovat a za jakou cenu. Vše na základě našich zkušeností a osvědčených metod – vždy vám vysvětlíme, jak vám konkrétní postupy pomohou k dosažení vašich cílů. Ozvěte se nám a vydejte se na cestu k první stránce vyhledávačů. 

 

 

Zlepšete svoji akvizici
ještě dnes

Napište nám a my se vám obratem ozveme.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
4.9 hodnocení
4.9 hodnocení
Exkluzivní tipy jen pro vás
Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte přístup k exkluzivním tipům a novinkám, které na blogu nenajdete.
 • Každou neděli vám pošleme tip z oblasti marketingu, podnikání nebo osobního rozvoje.
 • Každý druhý čtvrtek vás upozorníme na nejzajímavější články na blogu.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Byl jste úspěšně přihlášen k odběru
Gratulujeme, nyní odebíráte novinky z myTimi.
icon

Mohlo by vás zajímat

Všechny články >
Timi photo
Jan Skovajsa
CEO
zakladatel, CEO a zároveň jeden z investorů myTimi

Ozveme se vám do 24 hodin

Zpráva
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
4.9 hodnocení

Těšte se na výhody

fajfka
Víme, jak růst
fajfka
myTimi už využívá více než 9 679 zákazníků
fajfka
Platíte za výsledky a vždy dopředu víte kolik
fajfka
Na projekty nahlížíme z perspektivy majitele firmy